DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Expert sågar superregister: ”Orsakar mycket oro bland företagare”

Erik Thedéen, riksbankschef, Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv. Bild: Stina Stjernkvist / SvD / TT, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Riksbanken öppnar nu för ett register för att kartlägga hur styrräntan påverkar svenska hushåll. Men skatteexperten Johan Fall avvisar idén. ”Det skulle innebära att en infrastruktur etableras för att i ett nästa steg införa förmögenhetsskatt”, säger han till TN.

För några veckor sedan presenterade Finanspolitiska rådet en rapport som lyfte fram behovet av heltäckande statistik över de svenska hushållens tillgångar och skulder. Syftet är att få bättre kunskap om den ekonomiska ojämlikheten.

– Det råder ingen tvekan om att det är i kapitalinkomstfördelningen som förändringen ligger. Vi har väldigt lite koll på statistik kring skulder och tillgångar. Det är viktigt för att få en komplett bild för att veta vad som har hänt, sa Jesper Roine när rapporten presenterades.

Riksbankschef Erik Thedéen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Nu öppnar Riksbanken för ett liknande register som ska kartlägga hur styrräntan påverkar olika grupper.

– I den här ränteuppgången hade det varit ett stort värde att veta det här och därmed förstå hur hushållen skulle reagera, säger Riksbankschefen Erik Thedéen i SVT:s Agenda.

”En infrastruktur etableras för att i ett nästa steg införa förmögenhetsskatt.”

Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv, har respekt för att forskare och myndigheter, inklusive Riksbanken, önskar tillgång till mycket statistik och data. Men han är kritisk till det han kallar ett ”superregister”.

– Steget är dock långt därifrån till att införa ett superregister över samtliga medborgare. Förslaget om ett sånt register orsakar mycket oro bland företagare, eftersom det skulle innebära att en infrastruktur etableras för att i ett nästa steg införa förmögenhetsskatt, säger han till TN.

Han fortsätter:

– Ganska många länder klarar sig bra utan sådan statistik och de länder som har statistik har genomgående valt betydligt mindre ingripande metoder. De förlitar sig istället på urvalsundersökningar och enkäter. Det är hög tid att regeringen en gång för alla klargör att utredningsförslaget om ett omfattande förmögenhetsregister är avfört.

Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

Bland OECD:s 38 medlemsländer är 9 länder helt utan förmögenhetsregister, understryker Johan Fall.

– Det är 26 av länderna som har olika typer av urvalssystem. Endast tre länder har totalräknade register och två av dem, Norge och Nederländerna, använder det för beskattning. Just detta, att registret nyttjas även för beskattning, är vad många oroar sig för skulle kunna hända i Sverige när väl förmögenhetsregistret vore infört, även om någon skatt enligt Riksbanken inte är på deras agenda, säger han.