DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Företagare rasar mot statens register: ”Uppmanas ta vårt pick och pack och dra”

Bild: Pressbild, Mostphotos

Kritiken mot att införa ett förmögenhetsregister i Sverige trappas upp ytterligare. ”Det är en varningssignal till företagare att man inte ska bedriva verksamhet i Sverige”, säger entreprenören Pontus Angland till TN.

Kritiken mot införandet av ett förmögenhetsregister växer. En av de många företagare som skulle påverkas är Pontus Angland, vd för Angland Electronic på Vikbolandet.

– Det är en varningssignal till företagare att man inte ska bedriva verksamhet i Sverige. Det är en uppmaning att ta sitt pick och pack och dra. Det skapar också en osäkerhet för framtiden och vilket är bland det värsta som finns för en företagare, säger han.

TN har tidigare rapporterat om att en kartläggning av individers förmögenheter skulle leda till att nästan vart tredje företag skulle vara mindre expansiva, enligt Svenskt Näringslivs företagspanel. Vidare varnar skatteexperterna Christian Ekström, vd på Skattebetalarna och Johan Fall, chef på skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv för att ett register över svenskarnas förmögenheter kan öppna för en ny förmögenhetsskatt.

Sverige slopade skatten för 16 år sedan och var sist att göra det efter Finland, Luxemburg, Island, Nederländerna, Tyskland och Danmark. Bakgrunden var att tillämpningen av skatten ansågs krånglig, att den skrämde i väg investerare och att den aldrig genererade några nämnvärda belopp.

– Man har kommit fram till att den inte gav samhällsekonomiska fördelar. Ändå tittar man på att återinföra skatten vilket är helt kontraproduktivt. Det är uppenbart att det här är en politisk skatt, säger Pontus Angland.

Pontus Angland, vd för Angland Electronic på Vikbolandet. Bild: Stina Svanberg

Ett annat varnande exempel är Norge vars förmögenhetsskatt har lett till att hundratals rika norrmän vill lämna landet som Ingvar Kamprad, Björn Borg och andra förmögna svenskar gjorde på 1970- och 80-talen när Sverige fortfarande tillämpade förmögenhetsskatt.

”Förutom de påräknade skatteintäkter som uteblir när personer lämnar landet, förlorar man också kompetens och initiativförmåga från driftiga personer. Därtill torde debatten försämra bilden av Norge som investeringsland och försvaga incitamenten och hålla tillbaka dem som övervägt riskfyllda beslut, investeringar och expansionsplaner”, skriver Johan Fall i ett blogginlägg.

”Det är helt galet att registrera vad folk äger med den brottslighet som vi har idag.”

Ett annat stort problem med den här typen av datainsamling av personliga uppgifter är att det skapar risk för dataintrång, läckor av känsliga uppgifter och i värsta fall påtryckningar från kriminella.

– Det är helt galet att registrera vad folk äger med den brottslighet som vi har idag. Vi behöver snarare gå åt andra hållet och sekretessbelägga uppgifter. Staten bör inte sitta på mer information än nödvändigt, säger han.

Förslaget om förmögenhetsregistret har varit ute på remiss och bereds nu av regeringen. Tanken är att det ska införas vid årsskiftet.

Svenskt Näringsliv: Förmögenhetsskatten - en dålig Norgehistoria