DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Saab välkomnar Nato-beskedet: ”Kommer att konkurrera på lika villkor”

Kommunikationsdirektör Viktor Wallström menar att Saab kommer att gynnas av det svenska Nato-medlemskapet. Bild: Alexandra Bengtsson

Sveriges försvarsindustri spås få en boost av Nato-medlemskapet. Saab ser redan fördelarna. ”Vi kommer att vara med på insidan”, säger kommunikationsdirektör Viktor Wallström till TN.

Efter att Ungern som sista Nato-land godkänt Sveriges ansökan, är det bara formalia som återstår innan Sverige blir en fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Beskedet har mötts av positiva tillrop både i och utanför Sverige.

Under gårdagen konstaterade till exempel Svenskt Näringslivs ordförande Jan-Olof Jacke att Sveriges fred och självständighet bygger på samarbete med andra länder.

– Nu kan vi fullt ut ge vårt bidrag till en utvecklad och stärkt säkerhetsordning i vår del av världen. Vi kan vara med och utforma ett starkt block som kan ge hela Östersjöområdet den trygghet som är förutsättningen för ett fungerande och starkt näringsliv, sa han.

”Öppnar dörrar”

Och inom försvarsindustrin ser man redan nu fördelar med att Sverige blir medlem i Nato.

– Att gå med i Nato är ett politiskt beslut men från ett företagsperspektiv ser vi positivt på detta, skriver Viktor Wallström, kommunikationsdirektör på Saab, i ett mejl till TN.

– Våra system och lösningar är redan Natokompatibla och vi har starka band till Natoländer, men det här innebär att vi nu kommer att konkurrera på lika villkor på ett annat sätt. Vi kommer att vara med på insidan och det öppnar dörrar till att delta i andra typer av upphandlingar och att komma in tidigare i exempelvis gemensamma utvecklingsprogram, fortsätter han.

”Har en väldigt respekterad försvarsindustri”

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) menar att Nato-medlemskapet gör att Sveriges försvarsindustri kommer ett steg närmare Nato-länderna.

– Och jag tror att det kan ha en positiv betydelse. Vi har en väldigt respekterad försvarsindustri i Sverige och den ska vi vara stolta över. Den sysselsätter väldigt många människor. Jag tror att det här på marginalen kan vara positivt för industrin. Nato-medlemskapet blir som ett kvitto på att vi tillhör en gemenskap och är en värderad partner, säger han till TN.