FRIHANDELNS FRAMTID

Ministern varnar för växande protektionism: "Beklagligt"

I dag inleddes WTO:s 13:e ministermöte. Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) hoppas att mötet ska leda till en utveckling mot ökad frihandel och minskad protektionism. Bild: Fredrik Sandberg, Jon Gambrell, TT, AP

WTO-mötet i Abu Dhabi pågår för fullt och på plats är bland andra utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), som oroas av den växande protektionismen i världen. ”Det här är ett väldigt viktigt tillfälle att driva utvecklingen i en annan riktning”, säger han till TN.

I dagarna möts representanter från 164 länder på World Trade Organizations trettonde ministermöte för att förhandla kring gemensamma regler för världshandeln. Mötet, som går under namnet MC13, går av stapeln i Abu Dhabi, och som TN tidigare har rapporterat är det flera stora och viktiga frågor som står på spel.

”WTO är en hörnsten för att få den här regelbaserade ordningen där det inte blir så att de stora ländernas intressen alltid går först.”

Den bilden delar utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), som är på plats i Abu Dhabi som en del av Sveriges delegation.

– Alla vi som vill ha en öppen och fri och regelbaserad världshandel, vi ser ju att den idén utmanas av krafter med drag mot protektionism i olika former. Och det är beklagligt. Och då är WTO en hörnsten för att få den här regelbaserade ordningen där det inte blir så att de stora ländernas intressen alltid går först, säger han till TN.

– Så det här är ett väldigt viktigt tillfälle för att driva utvecklingen i en annan riktning än vad den har gått i de senaste åren. Vi kan ju till exempel se att det här med tullmurar, men även regleringar, det har förändrats. Under många decennier har vi haft mer av ekonomiska liberaliseringar, men den bilden har förändrats de senaste åren. Och då är WTO en möjlighet att återgå till den utveckling vi vill se.

De senaste åren har det varit svårt för WTO att komma framåt i en del frågor, bland annat på grund av ökad protektionism. Är du orolig över den utvecklingen?

– Det är ju såklart inte bra. Men jag väljer att se det som att det gör WTO ännu viktigare. Vi vet att handeln är otroligt viktig för att både bidra till global tillväxt och för att minska fattigdomen. Så att vi hittar den här typen av gemensamma lösningar är viktigt för att göra alla rikare. Kanske inte minst för många av utvecklingsländerna, som verkligen är intresserade av att få de här mekanismerna på plats.

Vill se förlängt förbud mot tullar

Bland de frågor som dominerar mötets agenda finns bland annat att återupprätta ett fungerande tvistlösningssystem, något som Johan Forssell beskriver som avgörande. En annan viktig fråga är den om förbud mot tullar på elektroniska överföringar. Förbudet har förlängts i flera omgångar och Sveriges förhoppning är att det ska bli så även i år.

– Vi jobbar hårt för att det ska bli en förlängning. Vi behöver ju mer av digitala tjänster, så det är naturligtvis väldigt avgörande. Men sen vet vi att med sådana här möten så vet man aldrig riktigt hur det kommer att bli. Det är väldigt mycket jobb som är gjort sedan tidigare, men sen är det ju ändå så att det är först under de sista timmarna som det klarnar hur det kommer att bli.

Johan Forssell (M) möter WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala på ministermötet i Abu Dhabi. Bild: Pressbild

Eftersom det kan vara svårt för alla 164 länder i WTO att hitta konsensus i olika frågor, sker en del av arbetet numera genom så kallade plurilaterala förhandlingar. Det innebär att de länder som vill får vara med och hitta gemensamma lösningar i olika frågor och att just de lösningarna då bara gäller för de länder som varit med och förhandlat. Upplägget med plurilaterala förhandlingar uppskattas av en del medlemsstater medan andra är mer skeptiska.

Johan Forssell menar att det är viktigt att kunna ”gå i flera hastigheter” och säkerställa att man kommer framåt i olika frågor.

– Det är inte perfekt men det blir ändå ett sätt att kunna vara flexibel och hitta lösningar. Det handlar om att hitta överenskommelser och vi försöker vara kreativa.

”Vi slår lite ovanför vår viktklass”

Så hur ser chanserna för framsteg ut? Johan Forssell anser att det är klokt att hålla förväntningarna på en rimlig nivå.

– Man får kanske se det i ett lite längre perspektiv. Det handlar inte bara om den här konferensen utan också om nästa och så vidare. Men vi är aktiva och har en lång rad bilaterala möten med olika länder, säger han.

Men hur ser du på möjligheterna att lyckas nå en överenskommelse vad gäller exempelvis tvistlösningssystemet?

– Jag tror inte att det kommer att finnas en fullt fungerande tvistlösningsmodell enligt den tidigare skolan som ett resultat av det här mötet. Men jag hoppas att vi snart får skrivningar som ändå drar i den riktningen.

”Oavsett hur det blir så kommer vi att behöva jobba ännu mer för att för att behålla de här goda kontakterna med USA och få dem att förstå hur viktigt det är med handeln.”

Som TN har rapporterat vid flera tillfällen är intresset för frihandel på tillbakagång i USA, och om det blir Trump som vinner höstens presidentval i USA så tyder en del på att ökad protektionism är att vänta.

Hur ser du att det kan påverka WTO om Trump vinner valet?

– I USA finns det egentligen oavsett vilken administration det gäller eller oavsett om det är demokrater eller republikaner, en skepsis mot den här typen av internationella organ. Det är svårt för mig att redan nu veta hur det skulle bli med en Trump-administration men det är klart att det finns ett narrativ på den amerikanska sidan som vi helt enkelt behöver jobba med.

– Och sen ska man ju veta en sak också. Och det är att ja, Sverige är ett litet land, men vi har fantastiskt framgångsrika företag och en imponerande teknologi. Jag var precis i San Francisco också, i Silicon Valley, och det får man bekräftat när man är där, att man vill arbeta med Sverige. Så det finns ju också här, vi slår lite ovanför vår viktklass. Men oavsett hur det blir så kommer vi att behöva jobba ännu mer för att för att behålla de här goda kontakterna med USA och få dem att förstå hur viktigt det är med handeln.

Supervalåret kan stå i vägen för nya avtal

I WTO förhandlar Sverige tillsammans med resten av EU, vilket enligt Johan Forssell möjliggör för ett litet land som Sverige att ta en aktiv roll. Förhoppningen är att hela EU ska förflytta sig i en riktning mot ökad handel och starkare konkurrenskraft.

– EU är en stor spelare, men det finns andra stora spelare också. USA naturligtvis, Indien och så vidare. Men det som är fint med handel är att gör vi det på rätt sätt så blir ju alla vinnare. Men det är klart att nu har vi flera val i år och val är bra, men det brukar vara mindre bra för möjligheterna att kunna underteckna stora handelsavtal. Det är många andra frågor som kommer upp på agendan.

– Så vi får se. Det är inte så att vi kommer att ha löst allting – långt ifrån – när vi åker härifrån. Men jag tror att det finns goda möjligheter för att MC13 ska bli ett steg i rätt riktning.