BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Åkerier rasar mot kaoset på vägarna: ”Inte värdigt ett land som Sverige”

Stefan Sjögren, vd på Bröderna Sjögrens åkeri, och Rickard Ferm på Fermgruppen, är starkt kritiska till det eftersatta underhållet av vägnätet i Västerbotten. Bild: Pressbild, Mostphotos

Alldeles för lite och alldeles för sent. Åkerier i norra Sverige vittnar om att det eftersatta vägunderhållet orsakar stora problem. ”Tyvärr har försämringen accelererat de senaste åren”, säger Rickard Ferm på Fermgruppen i en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida.

Vintern med växlande temperaturer i hela landet ställde till det rejält och början av 2024 är värre än på länge sett till antalet så kallade potthål i vägbanan. Det stod klart när Trafikverket nyligen berättade om det rekordhöga antalet anmälningar som inkommit till myndigheten. Situationen har rört upp känslor hos åkeribranschen, som pekar på många år av bristande underhåll som anledning till det eftersatta vägnätet.

Enligt Anders Josephsson, näringspolitisk expert på Transportföretagen, är läget akut i hela Sverige – men allra värst i de norra delarna av landet.

– Ska hela Sverige leva måste det här åtgärdas. Åtminstone om man menar allvar med den typen av paroller som politiker gärna slänger sig med, sa han nyligen till TN.

Han får medhåll av två åkerier i Västerbotten, som Svenskt Näringslivs redaktion har haft kontakt med. Stefan Sjögren, vd på Bröderna Sjögrens åkeri, menar att trafikunderhållet i regionen har försämrats under många år.

– Jag saknar det helhetstänk kring vägarnas betydelse för samhället som fanns förr. Nu är det bara fokus på lägsta pris och man premierar inte den som gör det lilla extra, säger Stefan Sjögren till Svenskt Näringslivs redaktion.

– När man har varit med i så många år får man en tydlig bild av utvecklingen, som när det gäller skicket på vägarna har varit negativ. Oavsett om man talar vägunderhåll eller snöröjning är det tydligt att det har blivit sämre. Det går säkert att peka på flera faktorer, men jag tror huvudförklaringen till detta är att man får vad man betalar för.

Eftersom underhållet är eftersatt på många vägar har Trafikverket fått sänka hastigheten på en del sträckor i syfte att garantera säkerheten, en strategi som tidigare har kritiserats av bland andra Sydsvenska handelskammaren, då i fallet E22 genom Blekinge och Kalmar län.

”Orimligt att det ska räcka med snö för att det ska bli tvärstopp”

Stefan Sjögren är kritisk till att inte ens de stora Europa-vägarna fungerar som de ska i Sverige.

– Jag tycker inte det är värdigt ett land som Sverige att E4, som är landets pulsåder, är så pass känslig. Det är orimligt att det ska räcka med lite snö för att det ska bli tvärstopp.

Det bristande underhållet och behovet av satsningar på infrastruktur har även fått Stefan Sjögrens branschkollega Rickard Ferm på Fermgruppen att reagera.

– Den här utvecklingen har inte skett över en natt utan pågått under många år, men tyvärr har försämringen accelererat de senaste åren. Vi märker naturligtvis detta när vi är ute och kör, men de dåliga vägarna gör också att bilarna skakar sönder. Dåligt underhållna vägar leder till högre underhållskostnader för våra lastbilar, säger han till Svenskt Näringslivs redaktion.

Svenskt Näringsliv: Dåligt vägunderhåll drabbar åkare i Västerbotten

Svenskt Näringsliv: Brister i både vägunderhåll och snöröjning