ELKRISEN

Elbristen har kostat Skåne 4 500 jobb – ”Katastrof”

Anna Jähnke (M), ordförande i Skånes Effektkommission, Jonathan Herrlin, affärsutvecklare på Invest in Skåne och Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren. Bild: Johan Nilsson/TT, Therese Kjellson, Charlotte T Strömvall, Roger Nellsjö

Tusentals jobb har redan gått förlorade på grund av effektbristen i Skåne, visar nya siffror som TN har tagit del av. Nu kommer signaler om att företagen i södra Sverige har gett upp. De ansöker inte längre om ökad effekt. ”Näringslivet väljer andra platser”, säger Anna Jähnke (M), ordförande i Skånes Effektkommission, till TN.

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller elförsörjningen kommande år. Allra tuffast ser det ut att bli i södra Sverige. I december 2022 pekade de europeiska systemoperatörernas samarbetsorganisation (Entso-E) ut Sveriges sydligaste elområde SE4 som det område i Europa med minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till förväntad maximal användning.

Men problemen med otillräcklig elproduktion är inte bara hypotetiska för framtiden, utan har redan nu lett till att Sverige har gått miste om flera tunga investeringar och tusentals jobb. Enligt en sammanställning från Invest in Skåne har Skåne, till följd av regionens effektbrist i kraftnätet, förlorat möjligheter till etableringar som överstiger 4 500 årstidsarbetstillfällen.

– Situationen är väldigt oroande. De kommande åren kommer dessutom den energi vi får norrifrån i dag att försvinna till industriprojekt längre upp i landet, vilket innebär att vi måste producera vår egen energi eller bli helt importberoende, säger Jonathan Herrlin, affärsutvecklare på Invest in Skåne.

Jonathan Herrlin, affärsutvecklare på Invest in Skåne. Bild: Charlotte T Stromwall

För att bli tilldelad effekt som företag måste företagen ansöka hos Svenska kraftnät. De har för närvarande ansökningar om ökad förbrukning på totalt cirka 20 500 megawatt att hantera i Sverige. Inte en enda av ansökningarna är i dag för det sydligaste elområdet SE4.

– Många företag får besked att de inte kan vänta sig att effekt finns tillgänglig förrän långt i framtiden, ofta inte förrän efter 2030. Det blir en lång och osäker investeringshorisont och resulterar i att satsningar lämnar södra Sverige. Dessutom hindrar det redan svenska etableringar att ta hem produktion utomlands ifrån, till exempel från Kina, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren, och fortsätter:

– Det har uppstått en bristsituation som är ganska allvarlig. Det hindrar industriinvesteringar och gör att den gröna omställningen försenas för oss i södra Sverige.

”Om vi inte löser det blir det katastrof”

För att adressera problemet med elförsörjningen skapade Region Skåne i februari 2021 Skånes Effektkommission, där kommuner, privata energibolag, näringslivsrepresentanter och myndigheter ingår.

– Om man ska prata i klartext så är effektbristen förödande, både för att locka hit nya näringsidkare och för att våra företag ska kunna fortsätta växa. Vi ser att näringslivet väljer andra platser eftersom vi har svårt att leverera effekt till nya projekt, säger Anna Jähnke (M), som är ordförande i effektkommissionen.

I den färdplan som effektkommissionen tog fram under 2023 pekas en ökning av självförsörjningsgraden av lokal eleffekt i Skåne från dagens 15 procent till minst 50 procent 2030 under årets alla timmar ut som en nödvändighet. För det krävs en kraftig utbyggnad av lokal elproduktion och upprustning av elnätet. För det behövs både lokala och nationella satsningar.

– Vi ser att vi kan nå det här effektmålet genom att använda oss av både vindkraft, solenergi och lagring via gasturbiner. Och vi behöver ett till värmeverk i Skåne, vilket det finns en ansökan om att bygga, säger Anna Jähnke.

Anna Jähnke (M), ordförande i Skånes Effektkommission. Bild: Therese Kjellsson

Trots den bistra situationen ser hon positivt på framtiden, och menar att näringsliv, politiken och myndigheter har en samsyn på vad som behöver göras.

– Det finns en stark vilja att vi ska lösa det här. För om vi inte löser det så blir det katastrof som följd. Om näringslivet minskar sina investeringar i Skåne kommer folk att bli av med jobbet. Jag tycker inte man ska spä på allt det här negativa och tycka synd om sig själv. Vi står inför ett faktum och nu ska vi lösa det, säger hon.

Anna Jähnke efterfrågar också en mer nationell strategi när det gäller effektbristen.

– Just nu så känner jag att man ställer norr mot söder. Men som det ser ut idag så har vi snart effektbrist i hela Sverige. Man måste ta ett samlat grepp och bygga bort de flaskhalsar som finns. Vi har inte råd att ställa olika delar av Sverige mot varandra.

”Hoppas polletten börjar trilla ner”

Per Tryding på Sydsvenska handelskammaren tycker att initiativet till Skånes Effektkommission är konstruktivt och ser det som en ljusglimt i ett annars väldigt mörkt läge. Han efterfrågar nu handlingskraft från regeringen och ledande politiker för att skapa förutsättningar för ny elproduktion och utbyggnad av nätet.

– Jag hoppas att polletten börjar trilla ner och att de inser vilken enorm uppgift vi har framför oss. Det är otroligt mycket som ska göras på kort tid när det gäller utbyggnaden av elproduktion, säger han.

– Vi måste släppa den här lyxdebatten om vilket kraftslag vi ska ha. Vi har inte råd att välja. Det krävs både kärnkraft, havsvindkraft, all möjlig produktion egentligen.

Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren. Bild: Roger Nellsjö

Per Tryding efterfrågar också mer offensiva investeringar från Energimyndigheten och Svenska kraftnät, samt att Sverige skriver samarbetsavtal med närliggande länder om hur man ska hantera situationer med effektbrist.

– Jag tycker till exempel att svenska energimyndigheter kan stötta planerade kraftvärmeverk i Skåne för att de ska få lite säkrare kalkyler och våga investera, säger Per Tryding.

– Vi måste komma överens med våra grannländer om hur vi ska hantera framtidens effektbrister när det verkligen bränner till. Danmark och Tyskland har ett sådant avtal i dag och det borde vi också ha för att det ska finnas en plan.