DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Duon om långvariga succén: ”Ståpäls när någon öppnar en butik”

Koenigsegg är ett av många framgångsrika företag från Ängelholm. Till höger syns Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Andreas Jarud, vd på Ängelholms Näringsliv AB. Bild: Anders Andersson och Lena Evertsson.

Topp 30 de senaste 20 åren i rankingen Lokalt Företagsklimat. Ett annorlunda sätt att hantera näringslivsfrågorna samt en 80-årig historia av samverkan mellan näringslivet och politiken beskrivs som nycklarna till framgången i Ängelholm. ”Det finns en unik anda”, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ängelholm har valt ett speciellt sätt att hantera näringslivsfrågorna i kommunen. Sedan 2010 sköter det privata bolaget Ängelholms Näringsliv AB, som samägs av kommunen och lokala företag, merparten av näringslivsfrågorna. Till exempel hanterar bolaget frågor om besöksnäring, näringslivsutveckling, handels- och stadskärneutveckling.

Ett bra sätt att kunna jobba med alla perspektiven kring näringslivsfrågorna, menar Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Jag tror att det skapar en lägre tröskel för näringslivet att vara delaktigt. De känner att de finns en förståelse för dem från bolagets sida på ett annat sätt än man kanske känner för tjänstepersoner i kommunen, säger Robin Holmberg.

Andreas Jarud, vd på Ängelholms Näringsliv sedan 2010, är inne på ett liknande resonemang.

– Vi möter själva samma frågeställningar och utmaningar som företagen gör, förhandlar om hyra eller som just nu hur vi ska möta utvecklingen med räntor och inflation. Vi står företagen väldigt nära, säger han.

Nyckeln i rankingen

Sedan 2004 har Ängelholm legat topp 30 samtliga år utom ett i Svenskt Näringslivs ranking Lokalt Företagsklimat. Toppnoteringen kom 2012 när man nådde en femteplats. Sedan dess har man sjunkit en aning, och återfinns 2023 på plats 26.

Vad är det som gör att den skånska kommunen med sina dryga 40 000 invånare år efter år lyckas ranka sig bland de tio högsta procenten av kommuner när det kommer till att upprätthålla ett gott företagsklimat?

– Vi har historiskt sett alltid jobbat väldigt nära mellan kommunen och näringslivet. Jag upplever att det finns en unik anda och en förväntan i Ängelholm att näringslivet ska vara med och bidra till samhällsutvecklingen, det är inte bara kommunens jobb, säger Robin Holmberg.

– Redan på 50-talet startades Ängelholms turism för att driva turismfrågorna, så vi har en 80-årig historia av samverkan mellan näringslivet och politiken. Och det känns faktiskt som att det sitter i väggarna, säger Andreas Jarud.

Utmaningar med servicen och bemötandet

Anledningen till att Ängelholm inte längre återfinns bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet är att företagen rankat bemötandet från kommunens tjänstepersoner och kommunens service och bemötande vid handläggningen av företagsärenden allt sämre sedan 2012.

Det skulle kunna bero på att de tjänstemän som brinner för näringslivsfrågor idag återfinns i Ängelholms Näringslivs AB, i stället för på kommunens kansli, resonerar Robin Holmberg.

– Det är ”tradeoffen” med upplägget, att näringslivsfrågorna kommer ett steg längre bort från kommunens kärnverksamhet. Risken är också att man som företagare inte ser hur vi hänger ihop med bolaget, att det är ett av våra verktyg, säger Robin Holmberg.

För att komma till rätta med problemet har kommunen satsat på att utbilda all personal i näringslivsfrågor. De har dessutom tagit ett helhetsgrepp om bygglovsprocesserna, vilket resulterat i en smidigare hantering. Och i augusti anställdes Karin Bengtsson som ny näringslivsutvecklare och evenemangsstrateg i kommunen.

– Tanken är att hon ska kunna vara en kontaktperson för företagen, men också en intern blåslampa för oss, säger Robin Holmberg.

En annan förklaring till det försämrade bemötandet skulle kunna vara svårigheten att hänga med i befolkningsökningen, menar Andreas Jarud. Ängelholm hade till exempel en befolkningstillväxt på 4,2 procent mellan 2019–2022, långt över Sverigemedel på 1,9 procent.

– Det är klart att med allt fler förfrågningar på myndighetsutövning, desto svårare kan det ju vara tillmötesgå önskningarna och kraven, säger han.

Starka förebilder

Ängelholm saknar inte direkt entreprenöriella förebilder. Företag som Peab, som startades av bröderna Erik och Mats Paulsson och Koenigsegg, grundat av Christian von Koenigsegg, har sin hemvist i kommunen.

– Ängelholm har en tradition av företagande, och de här förebilderna är jätteviktiga för att visa att företagande ses som en självklar möjlighet i våra medborgares liv. Och det är på något sätt det viktigaste Ängelholms Näringsliv kan göra, att finnas där och visa upp alternativet att bli företagare, säger Andreas Jarud.

– Jag har lika mycket ståpäls att se ett stort företag från Ängelholm lyckas som när någon tar steget och startar sin första butik.