ELKRISEN

TN avslöjar: Ny kärnkraft planeras i Sverige – Rolls-Royce kan bygga SMR

iPower Group med entreprenören Niclas Adler i spetsen planerar att etablera nya Rolls-Royce SMR:s reaktorer vid det gamla kärnkraftverket i Marviken, Norrköping. Satsningen är en del i ett större energikluster som planeras i området. Bild: Pressbilder

iPower Group har tecknat en avsiktsförklaring med Rolls-Royce SMR om ny kärnkraft till Marviken i Norrköping. ”En viktig pusselbit i vårt energikluster”, säger Niclas Adler, vd för iPower Group till TN.

Efter ungefär ett år av spekulation kan Tidningen Näringslivet nu avslöja flaggskeppet i det energikluster, Marviken Smart Energy Cluster, som planeras att byggas upp vid det aldrig startade kärnkraftverket i Marviken, Norrköping.

iPower Group och Brittiska Rolls-Royce SMR tecknade redan i oktober 2022 ett MOU för att utvärdera möjligheten att etablera små modulära kärnkraftsreaktorer (SMR) i Marviken och har nu i samband med det nya uppdraget ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” ifrån regeringskansliet beslutat att fördjupa samarbetet.

iPower kommer att använda Rolls-Royce SMR som referens i kommande förstudiearbete, vilket förväntas ge svar på hur många SMR:er som kan och bör etableras, samt vilka affärsmodeller som är optimala för gällande marknad.

– Nu tar vi nästa steg. Det handlar både om att inleda och fördjupa dialoger med personer och organisationer som berörs av planerna, förbereda tillståndsprocesser, samt ta fram en komplett teknisk analys och en slutgiltig affärsplan för att attrahera rätt investerare för att sedan kunna ta projektet vidare, säger entreprenören och iPowers Groups vd Niclas Adler till Tidningen Näringslivet.

Rolls-Royce SMR har en lång historia av att leverera reaktorer till brittiska och amerikanska flottan samt numera också den australienska flottan. Reaktorerna har använts för att driva militära u-båtar och hangarfartyg och just den erfarenheten borgar också för leveranssäkerhet när företaget sedan ett antal år tillbaka tagit sin teknologi till den civila marknaden, menar Niclas Adler.

– Rolls-Royce SMR:s reaktorer är inte en Powerpoint-produkt, utan man har flera hundra reaktorer i drift redan. De kan tekniken, den är bara i anpassad för en ny förpackning, med komplett kärnkraftverk, turbin, generator och tillhörande stödsystem konstaterar han och tillägger:

– Sen gillar jag sättet de strukturerar sin affärsverksamhet och tar ansvar för tidsplaner och kostnader på ett tydligt sätt.

Rolls-Royce SMR är bland de största av de små, knappt hälften så stor som en konventionell stor reaktor. Bild: Pressbild

Rolls-Royce SMR bland de största av de små

Rolls-Royce SMR:s reaktor är också en av de största bland de ”små” reaktorerna. Med en elektrisk effekt på 470 megawatt och en termisk effekt på 1 358 megawatt är deras reaktor knappt hälften så stor som en konventionell stor reaktor. Allt för att de moduler som används vid ihopmonteringen av kärnkraftverket ska kunna transporteras på järnväg och väg utan att existerande broar och annan infrastruktur behöver byggas om.

I Marviken planeras 2-4 reaktorer men det är för tidigt att säga när den första kan komma att vara färdigställd, menar Niclas Adler.

– Om man får tro Tidöavtalets intentioner i det här nya uppdraget som presenterades tidigare i veckan så bör det finnas tydliga och uppsnabbade hanteringsprocesser från Strålsäkerhetsmyndigheten färdiga i slutet av 2024 så då kan vi nog göra en bättre bedömning. Förutsatt att tekniken och sajten är licenserade så tar det ungefär 4 år att etablera och koppla upp en Rolls-Royce SMR. Sedan har jag också stor respekt för kärnkraftens ledtider och hanteringsprocess.

När den första reaktorn väl är på plats kommer efterföljande däremot att gå betydligt snabbare att etablera, och dessutom bli billigare, menar han.

– Det här är en väldigt skalbar teknik, vilket är en stor fördel.

Det är också bra att regeringen nu går vidare med att snabba på tillståndsprocesserna samt att de försöker riva de hinder som satts upp mot kärnkraft, menar han. Exempelvis den ansökningsavgift på 100 miljoner kronor per reaktor som nu ska utredas om den kan tas bort eller justeras.

– Det blir förstås ett onödigt hinder för SMR eftersom det bygger på fler mindre reaktorer snarare än en stor, konstaterar Niclas Adler.

Tidsaspekten skrämmer inte

Men tidsaspekten är heller inget som skrämmer honom när det gäller ny kärnkraft. I Marviken planeras ett större energikluster, och verksamheterna kommer att etableras allt eftersom.

– Marviken kommer att vara en fullt livskraftig sajt långt innan kärnkraften kommer in i bilden. Det kommer att bli ett energikluster där företagen använder varandras restprodukter som annars ofta går förlorade, berättar han.

Den som kan sin kärnkraftshistoria vet att Marviken efter stängningen av kärnkraftverket 1970 i stället byggdes om till ett oljekraftverk som ibland användes vid topplast fram till 2009. Kraftverket har fungerade kylvattensystem och en djupvattenhamn. Dessutom är det uppkopplat mot stamnätet och Vattenfall byggde ett nytt 130 kilovolts ställverk året innan iPower Group köpte anläggningen 2018.

– Sajten är alltså redan en fullgod plats att etablera sig och påbörja verksamheten redan nu, med skillnaden att man innan egen produktion är på plats tar elen direkt från nätet, förklarar Niclas Adler.

Vid det gamla kärnkraftverket i Marviken vill brittiska Rolls-Royce SMR etablera ny kärnkraft. Bild: Pressbild

Smyger igång med batterilager nästa år

Tanken är att smyga igång med ett batterilagringsprojekt med litiumbatterier som den statliga systemoperatören Svenska kraftnät vid behov kan ropa in för att balansera nätet redan nästa år. Det handlar exempelvis om tjänsterna snabb frekvensreserv (FFR) och frekvenshållningsreserv (FCR) som Svenska kraftnät upphandlar för att hantera den ökade mängden intermittent väderberoende elproduktion som exempelvis vindkraft samt nedlagd kärnkraft.

– Utjämning och balansering av nätet är tjänster som Svenska kraftnät söker med ljus och lykta efter nu. Med vår fördelaktiga infrastruktur kan vi bidra med det och det kommer att gå snabbt att sätta upp. Det blir en direkt användning av ställverkets kapacitet. Tanken är att det ska vara klart redan under första halvåret nästa år men de exakta detaljerna får jag återkomma om, säger Niclas Adler.

– Sedan har vi också ett stort berglager på 55 000 kubikmeter som oljekraftverket tidigare använde som lager. Det skulle vara spännande att göra om till någon form av annat energilager. Vi tittar på några olika alternativ hur det skulle kunna se ut.

Räknar med omkring tio företag i klustret

Men detta är bara två små pusselbitar i Niclas Adlers stora plan för Marviken. I den första vågen av företag som bygger på nuvarande detaljplan räknar han med omkring tio företag.

– På sikt går förstås detaljplanen att utvidga, men om vi fokuserar på det som ligger närmare handlar det om ett kluster av företag som samverkar bra med varandra. Det handlar om att minimera energisvinn och maximera energiåterbruk i industriell skala.

Den gröna omställningen som ännu är i sin linda kommer att behöva en mängd olika former av bränslen, energibärare, och insatsvaror om problemen på allvar ska adresseras. Världens energikonsumtion i dag kommer till mer än 80 procent från de fossila källorna kol, gas och olja och för att ersätta dem handlar det inte bara om transporter och elproduktion utan en mängd komplicerade processer i allt från kemiska industrier till produktion av cement, plast, metaller och gödningsmedel.

I Marviken tänker Niclas Adler locka till sig industrier som tar ett helhetsgrepp kring detta.

– Det handlar om flygbränsle, biokol, koldioxidinfångning, syntesgas, processånga, metanol och så vidare.

Många av dessa processer kan påbörjas redan innan kärnkraften etableras men den som kan sin kemi och fysik vet att kärnkraft är mer effektiv än förnybara källor på att driva dessa processer. Ett vindkraftverk levererar bara el medan ett kärnkraftverk också skapar värme som kan användas på olika sätt.

SMR kan tillverka intressanta produkter

Den termiska effekten i kärnkraft är dessutom mer än dubbelt så hög som den elektriska effekten och kan användas till en mängd olika ändamål, som exempelvis processånga, vätgas, eller ammoniakproduktion. Den sistnämnda är också en insatsvara som kan bli intressant på flera områden i den gröna omställningen, inte minst till fossilfria gödningsmedel, motorer och kraftproduktion. Dessutom är den en utmärkt energibärare och kan därmed exporteras till andra länder, för att sedan konverteras till exempelvis vätgas.

I Marviken är tanken att SMR:erna ska kunna användas både till elproduktion och som värmekälla.

– Detta kan man variera beroende på vad som efterfrågas av marknaden för stunden. Om elpriserna är höga kan man producera elektricitet, annars kan man använda den termiska effekten till att skapa olika typer av energibärare beroende på vad som för stunden är billigast eller efterfrågas mest. Det kan vara exempelvis syntesgas, vätgas eller etanol, konstaterar Niclas Adler.

– Vi har jobbat länge under radarn för att försöka få många pusselbitar på plats. Vi har ju en fantastisk timing med alla de behov som finns och att det finns en öppenhet att testa nya lösningar.

Swedish Biofuels planerar att tillverka hållbart jetbränsle i Marviken. Bild: Scharfsinn86

Flygbränsleproducent presenterades tidigare under veckan

Tidigare under veckan kunde TN avslöja den första intressenten, där Swedish Biofuels, tecknat en avsiktsförklaring om en fabrik i området. Bolaget avser att tillverka högkvalitativt hållbart jetbränsle som kan ersätta fossilt flygbränsle rakt av och med samma effekt som konventionellt bränsle, där flygplanet kan färdas lika långt och till samma vikt som med fossilt bränsle i tanken.

Företaget har samarbetat med både Försvarets materielverk i Sverige och amerikanska myndigheter via U.S Government Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Swedish Biofuels bränsle kan tillverkas av flera olika råvaror. Vd Angelica Hull förklarar i en artikel i TN att hon tror att det inledningsvis blir marknadstillgängliga råvaror som 2G-etanol och avfall från etanolproduktion, men att andra hållbara råvaror kommer att finnas tillgängliga vid Marviken framöver.

– Om man använder dagens svenska marknadsscenario så kan bränslet minska växthusgasutsläppen med 93 procent jämfört med konventionellt jetbränsle, säger hon till TN.

Ett mycket spännande företag att välkomna till klustret, menar Niclas Adler.

– Man kanske exempelvis kan kombinera biokolförbränning med flygbränsleproduktion så att man kan använda alla gaserna från förbränningen av biokol till produktionen av flygbränsle och så vidare.

Niclas Adler, entreprenör och vd för iPower Group. Bild: Christian Ekstrand

5-6 företag inom sex månader

Det är flera bolag på gång till platsen och de kommer att presenteras allt eftersom, förklarar Niclas Adler.

– Vi tror att de första 5-6 företagen kommer att offentliggöras inom den kommande sexmånadersperioden samtidigt som vi planerar den första fasen av byggnationen, säger han och tillägger:

– Planen kommer att tydliggöra hur vi bäst använder sajtstrukturen för att optimera synergierna mellan aktörerna.

Vid sidan av stamnätsuppkopplingen finns en annan stor fördel med Marviken. Eftersom kärnkraftverket när det begav sig på 60-talet faktiskt var tänkt att användas inom det svenska kärnvapenprogrammet där man låtsades bygga en endast civil reaktor men utöver det också tänkte producera vapenplutonium har området försetts med en ordentlig djuphamn.

Vad gäller själva verket så avslutades det svenska kärnvapenprogrammet och kraftverket togs aldrig i drift, trots att allt var färdigställt.

– Det var nog tur att det där verket aldrig startades, berättade 82-åriga Bengt Ivung som varit med och byggt upp i stort sett hela den svenska kärnkraften i samband med en intervju i Tidningen Näringslivet i september.

Han pekade då också ut Marviken som en av de mest givna platserna i landet att placera ny kärnkraft just på grund av att infrastrukturen finns kvar, även om den gamla reaktorn sedan länge är nedmonterad.

Kärnkraftverket Marviken på Vikbolandet öster om Norrköping var i stora delar färdigställt 1968, men stängdes definitivt 1970 utan att ha laddats med bränsle eller levererat någon elkraft. Bild: SvD/TT

Hamnen en nyckelfaktor

Hamnen som byggts för effektiv import och export av varor är nu en mycket stor fördel för ett framtida industriområde eftersom den ger direktaccess till den internationella marknaden.

– Hamnen är verkligen en nyckelfaktor i hela den här satsningen. Den är en oerhörd tillgång när vi pratar allt från biomassahantering till energibärare av olika slag. Vi har redan en stor infrastruktur runt hamnen men kan bygga ut den ytterligare inom ramen för den rådande detaljplanen och göras ännu mer ändamålsenlig som en specialiserad hamn för energiverksamhet och stödja den försörjningskedjan, säger Niclas Adler.

När det gäller biomassa finns också stora planer. De traditionella produkterna kopplade till skogen bedömer Niclas Adler kommer att få plats tillsammans med bränsle- och energiproducerande verksamheter inom den nuvarande detaljplanen men det finns intressanta projekt på sikt som kan komma att behöva mer plats.

– Vi försöker hitta en långsiktigt strategisk försörjning av biomassa och där har vi testat på sekundär jordbruksmark på Vikbolandet och odlat så kallat sorghumgräs. Det är ett väldigt energirikt gräs där man kan få högt energiinnehåll och litet askinnehåll. Det går att använda både för karbonisering till biokol och förgasning till biogas. Vi har pågående experiment kring både biokol och biogas i samband med partners som är intresserad av det.

Inte oroad för finansieringen

Niclas Adler är positiv till Norrköpings kommuns stora intresse för ny kärnkraft och deras aktiva engagemang i att välkomna nya verksamheter till Marvikens energikluster. Han är inte oroad för finansieringen av kärnkraften heller.

– Det är inte helt klart vilken struktur som kommer att användas, det beror på slutgiltig konstellation av finansiärer, iPower kommer att ha rollen som projektutvecklare.

Och det finns intresse, både för kärnkraft och andra satsningar, menar han.

– Där det finns stora behov och intressen finns också aktörer som vill satsa. Finansieringen kommer att ske projekt för projekt och det kommer att vara olika finansieringskonstellationer. Sedan kan det säkert vara så att någon eller några finansiella partner återfinns i flera projekt.

En sak som legat som en våt filt över hela satsningen kring Marviken har varit att Niclas Adler kritiserats för sina kopplingar till den kinesiska affärsmannen Kevin Liu, som pekats ut som personen som initierade mötet med Angela Gui på hotell Sheraton i Stockholm.

– Det har varit en tung resa, vilket nog också bromsat hela det här projektet. Därför är det väldigt skönt att den första prövningen äntligen kom till stånd i Stockholms tingsrätt och att det framgår med all tydlighet att den här hemliga rapporten som det refererats till var genuint felaktig och undermålig. Därefter har den rapporten resulterat i ryktesspridning och jag har inte ens kunnat bestrida den för att den var hemlig.

– Jag räknar med att snart ha nästa prövning i Norrköpings tingsrätt också och att det blir samma utfall. Efter det hoppas jag att kunna lämna den här historien bakom mig, men för mig var det viktigt att få de prövat, säger Niclas Adler.

Var det några militära eller Säpo-kontroller av dig och dina bolag i samband med köpet av Marviken?

– Ja, givetvis. Det var väldigt omfattande prövningar eftersom det inte sålts en liknande anläggning till ett privat företag tidigare så det är klart att det gjordes alla typer av granskningar av både mig och företaget som köpare.

– Jag har hela min verksamma karriär som både forskare och entreprenör hela tiden jobbat med en rad amerikanska teknologiföretag, så det har känts ganska absurt hela den här grejen att det ens skulle varit möjligt att göra de saker jag har gjort om det skulle finnas någon sanning i det där. Men det har skapat en rejäl oreda eftersom det blev så starka utspel. De flesta internationella aktörer tror ju ändå att ett utspel från en företrädare för en svensk kommun är underbyggt på något mer än en hemlig rapport.