FLYGBRANSCHENS FRAMTID

Avslöjar: Ny fabrik ska ersätta fossilt flygbränsle – med samma effekt

Företaget Swedish Biofuels planerar en ny fabrik i Norrköping. En game changer, menar företagets grundare Angelica Hull. Bild: Pressbild

Nu presenteras de första planerna för området kring Marvikens gamla kärnkraftverk i Norrköping. En världsunik fabrik som ska kunna producera hållbart jetbränsle motsvarande en tiondel av Arlandas konsumtion. ”Kan minska utsläppen med 93 procent”, säger Angelica Hull, grundare av Swedish Biofuels, till TN.

Som Tidningen Näringslivet tidigare berättat finns storslagna planer för området kring det gamla kärnkraftverket Marviken i Norrköping. Nu kan Tidningen Näringslivet berätta om en första satsning som planeras i området.

Det handlar om det svenska företaget Swedish Biofuels som tänker etablera en ny fabrik för hållbart jetbränsle (SAF – sustainable aviation fuel) på platsen. Målsättningen, i det längre perspektivet, är en produktion på 100 000 ton flygbränsle per år. I volym motsvarar detta cirka en tiondel av Arlandas konsumtion, förklarar Swedish Biofuels vd och grundare Angelica Hull för Tidningen Näringslivet.

Det handlar om en produktionsanläggning i normalstorlek men exakt hur många anställda det kan röra sig om vill hon inte spekulera i.

– Det är i dagsläget inte jättelätt att säga exakt hur många anställda det skulle kunna innebära. Först måste vi genomföra en förstudie, säger hon till Tidningen Näringslivet.

Intressant både för militärt och civilt flyg

Företaget grundades år 2000 och har producerat mindre testvolymer i sin demonstrationsanläggning på KTH, berättar hon. Bolaget har inte minst samarbetat både med Försvarets materielverk i Sverige och amerikanska myndigheter via U.S Government Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Bränslet kan enligt Angelica Hull ersätta fossilt bränsle i befintliga jetmotorer med samma effekt. Det vill säga flygplanet kan transporteras precis lika långt utan att vare sig byta ut motorer eller öka vikten i flygplanet. Ett dilemma som annars gör flygbranschen svår att ställa om. Nu ska alltså 23 års arbete tas i kommersiell drift.

Eftersom bränslet i sig är en ren produkt handlar hållbarheten i fråga alltså bara om de bakomliggande ledens klimatpåverkan, som exempelvis råvaror, transporter av varor och produktion av elektricitet. Samtidigt kan bränslet produceras från lokala råvaror och fossilfri elektricitet för att minimera påverkan.

– Om man använder dagens svenska marknadsscenario så kan bränslet minska växthusgasutsläppen med 93 procent jämfört med konventionellt jetbränsle. Det är förstås intressant för hela flygbranschen för att ställa om och göra sig oberoende av fossila bränslen, säger hon.

En ny processanläggning för hållbart jetbränsle planeras i Norrköping. Bild: Scharfsinn86

Kan tillverkas av många olika råvaror

Fördelen med bränslet är att det också kan tillverkas av en mängd olika råvaror. Det skulle exempelvis kunna vara vätgas från elektrolys via exempelvis fossilfri kärnkraft samt infångad koldioxid och på så sätt konverteras till ett hållbart bränsle.

– I Marviken kommer vi att börja med marknadstillgängliga råvaror såsom 2G-etanol och avfall från etanolproduktion. Men vi förväntar oss att andra hållbara råvaror kommer att finnas tillgängliga på Marvikens anläggning inom en snar framtid, säger hon.

Som med all annan teknik handlar det hela förstås om ekonomi, men Angelica Hull kan i dagsläget inte redogöra för produktionskostnaden.

– Produktionskostnaderna är beroende av anläggningens kapitalkostnader och dess driftskostnader. Vi har i detta skede ingen tillförlitligt siffra eftersom vi bara är i början av projektet. Vi tror i alla fall att det kommer att vara konkurrenskraftigt med andra bränsleproducenter, säger hon.

Ser stor omställning framför sig

Två saker som kan hjälpa hållbart flygbränsle i stort är att även flygplan, om än i en annan takt än markburen transportsektor, också omfattas av europeiska regelverk kring reduktionsplikt. Dessutom beräknas fossila bränslen med tiden bli dyrare på grund av utsläppshandelssystem och andra ekonomiska styrmedel.

Angelica Hull ser också en stor omställning framför sig.

– SAF kommer att blandas med fossilt flygbränsle under en tid på grund av dess utbudsutmaning och enligt blandningsnivån för nationella mandat och ASTM-standarder. Med efterfrågan som förväntas överstiga 75 miljarder ton SAF per år till 2040, håller en enorm utbudsutmaning på att dyka upp för flygindustrin.

När det gäller Marviken finns det flera orsaker varför platsen är intressant för en fabrik menar hon. Området huserar nämligen ett aldrig startat kärnkraftverk som stängdes på 70-talet och som en del i de ursprungliga planerna har platsen förberetts för en smidig infrastruktur, exempelvis med en förberedd djuphamn som möjliggör snabb och smidig import, export och infrastruktur.

– Det här är en stor del i varför vi intresserat oss för just denna plats. Vi anser att Marviken, som industriområde, med tillgänglig el och egen hamn med tillgång till djupt vatten, är en strategiskt bra plats, säger hon.

Försöker locka kärnkraft till platsen

Som Tidningen Näringslivet tidigare berättat jobbar Norrköpings kommun såväl som markägaren av Marviken-området, Niclas Adler, ambitiöst med att försöka locka annan verksamhet till platsen, till exempel kärnkraft. Platsen har av kärnkraftsexperter pekats ut som en av de mest självklara platserna i Sverige att bygga nya reaktorer, dels på grund av djuphamnen, dels på grund av att platsen sedan länge är förberett mot stamnätet.

– Vi är mycket optimistiska om att snart kunna komma tillbaka med något trevligt i det sammanhanget, svarar Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping lite kryptiskt när Tidningen Näringslivet frågar honom.

Med 15 års erfarenhet inom just flygbranschen är det lite extra roligt för Reidar Svedahl (L) att välkomna Swedish Biofuels till Norrköping.

– Det här är en game changer i och med att flyget, har det stora problemet att utsläppen är höga och att de får väldigt mycket kritik av den anledningen med flygskam och allt det. Men det här visar på möjligheten i branschen. I stället för att vara boven i transportsektorn kan flygbranschen på sikt bli ett klimatvänligt alternativ, säger han till Tidningen Näringslivet.

”Kan bli mer hållbart än tåget”

I sin övertygelse om att ”hålla i och hålla ut” i en bransch där omställningen kommer har Reidar Svedahl engagerat sig inom politiken och blivit en stark röst för att behålla den lokala flygplatsen i Norrköping.

– Att Swedish Biofuels vill etablera sig här är naturligtvis positivt för Norrköping i stort, med jobb och den biten. Men det ska också bli spännande att se vad man kan göra och hur flygbranschen kommer att ta emot detta bränsle. Kommer någon att flyga hundra procent fossilfritt och ta högre biljettpriser för att göra det, till exempel? Det ser jag som den stora spännande grejen, säger han och tillägger:

– Faktum är att flyget, förutsatt att bränslet görs på ett hållbart sätt, kan bli mer hållbart än tåget. Det krävs inte någon räls med tillhörande materialbehov utan det handlar bara om att ersätta det fossila jetbränslet. Det här är ett spännande första steg och en resa som vi i Norrköping kan vara med på.