ELKRISEN

Då sker kosläppet för ny kärnkraft: Kommunerna som tänker bygga

Snart kan flera kommuner mer öppet kommunicera sina planer kring kärnkraft, menar kommunalrådet Reidar Svedahl. Bild: Mostphotos/Montage

Norrköping, Svalöv och Uddevalla är bara tre av alla de kommuner som tänker bygga ny kärnkraft i Sverige. ”Kosläppet kommer i vår”, säger Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping, till TN.

Som bekant planerar Tidö-partierna att riva upp de förbud som legat som våta filtar över kärnkraftsbranschen i många år. Förslaget, som bland annat handlar om att plocka bort förbudet mot att placera reaktorer på andra ställen än existerande kärnkraftssajter, är nu ute på en remissrunda som är satt att avslutas den 10 april 2024. Enligt flera källor till Tidningen Näringslivet beräknas detta bli en form av kosläpp för företag och kommuner att mer öppet kommunicera sina planer kring kärnkraft.

– Jag tror faktiskt att beslutet kan fattas redan innan den 10 april, troligen runt februari. Men sedan behöver det lite tid att sätta sig hos kommunerna så jag skulle tro att kosläppet kommer lite senare. Det blir nog ett påskägg för svenska folket, säger Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping som är en av de kommuner som planerar för ny kärnkraft.

Han skulle däremot önska att fler kommuner liksom Norrköping redan nu var helt öppna och transparenta med sina planer.

– Kärnkraft och SMR har en stor roll att fylla, så jag skulle gärna se att hela landets 290 kommuner går ut och dansar. Det behöver föras en diskussion i samhället kring kärnkraft så att folk faktiskt förstår vilken enorm potential det här är, och att Sverige inte halkar efter när andra delar av världen ställer om, säger han.

Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping. Bild: Pressbild

Tåget går nu

Många experter som Tidningen Näringslivet pratat med trycker på just vikten av att vara tidigt ute. Sverige har ett försprång när det gäller kärnkraft eftersom infrastrukturen och den nukleära kompetensen, om än politisk misshandlad i decennier, fortfarande är stor. Samtidigt gäller det att vara snabb om man vill attrahera de främsta hjärnorna inom fältet. En lång rad länder över hela världen satsar nu stort på kärnkraft.

– Fördelarna med SMR är enorma och för oss i Norrköping vore det helt perfekt för att hjälpa till att stärka upp i södra och mellersta Sverige samtidigt som vi ligger nära stora företag som exempelvis SSAB och Holmen, säger Reidar Svedahl.

Fördelarna med små modulära reaktorer är flera. De ger samma systemstärkande och planerbara el som vanliga kärnkraftsreaktorer men kan byggas i flera olika storlekar och är skalbara. Detta betyder att de kan produceras i fabrik i stället för sajt och därmed minska produktionskostnaderna.

Men den kanske största fördelen med SMR, som många kanske inte känner till, är inte elektriciteten – utan själva värmen. I en kärnkraftsreaktor skiljer man på termisk effekt – det vill säga värme, och elektrisk effekt. Den elektriska effekten är 40 procent av den termiska effekten.

SMR kan lösa många problem

Det finns en uppsjö av tillämpbara användningsområden för SMR inom industri som i stort sett bara fantasin sätter gränser för, menar Reidar Svedahl. Det handlar om en mängd olika processer varav många är svåra att göra fossilfria. Vätgas, processvärme för kemisk syntes, produktion av ammoniak, metallurgi, pastörisering, framställning av biomassa, kokning och blekning av trämassa, avsaltning av havsvatten, och så vidare.

Många av världens stora problem kommer att lösas med den här tekniken – är Reidar Svedahl helt övertygad om.

– Det är därför det är så viktigt att vi kommer i gång. Vi får inte missa det här tåget helt enkelt. I Norrköping har vi dessutom alla förutsättningar för att gå i täten, säger han.

I Norrköping finns nämligen det aldrig startade kärnkraftverket i Marviken, som kärnkraftsexperten Bengt Ivung i en intervju med Tidningen Näringslivet, nyligen beskrev som en av de mest självklara platserna i Sverige att sätta upp ny kärnkraft.

Nätet till Marviken är redan draget och det finns en djuphamn som har byggts för ändamålet. Det skulle vara logiskt att placera SMR:er där eftersom reaktorerna då kan skeppas till sajten direkt. Dessutom skulle fabriker kunna placeras intill reaktorerna och varorna exporteras i en smidig infrastrukturkedja.

– Från kommunens sida pekar vi inte ut några specifika platser men vi hjälper gärna till. Det är dock knappast någon hemlighet att man tittar specifikt på Marviken, eftersom det skulle gå snabbt och bli billigare att få infrastrukturen på plats, säger Reidar Svedahl.

Stora etablerade företag intresserade

En handfull intressanta bolag är kontakt med kommunen, berättar han. Både industriföretag samt stora etablerade kärnkraftsbolag av kärnkraftens generation 3 och mindre men även mer avancerade generation 4 – som exempelvis kan återanvända existerande kärnkraftsbränsle och korta slutvaringstiden från 100 000 till omkring 300 år.

– Drömmen är förstås att kombinera generation 3 och generation 4 där de sistnämnda SMR:erna kan slutbränna kärnbränslet från generation 3-reaktorerna i ett cirkulärt system. Ingen av de aktörerna som vi varit i kontakt med har däremot båda delarna.

Den största skillnaden mellan generation 3 och generation 4 är framför allt valet av kylmedium. Medan en traditionell reaktor kyls med vatten använder generation 4 andra källor som exempelvis helium, bly eller smältsalt. Detta möjliggör placeringar som förr varit otänkbara för kärnkraft. Det kan vara inne i städer eller vid gruvor i svåråtkomlig terräng mitt ute i öknen eller i isande kyla.

Eftersom smältpunkten för vissa avancerade material är högre än vad klyvningsprocessen kommer upp i går det också att bygga tekniken så att en härdsmälta är teknisk omöjlig.

– Om vi i Norrköping kan få i gång detta så skulle det betyda oerhört mycket. Inte bara för att vi går i bräschen för den mest miljövänliga och storskaliga energi som finns utan för att det skulle kunna locka hit stora företag som skapar väldigt många arbetstillfällen. Den här tekniken kommer att slå, kärnkraften har en stor framtidsroll, det handlar bara om att få folket som fortfarande tänker på Tjernobyl och Fukushima att förstå det också. Därför vore det önskvärt om fler kommuner och företag kunde gå ut och berätta om de planer som finns, så att vi kan ta diskussionen och öka kunskapsnivån i samhället. Vi får inte missa den här chansen, säger han.

Många kommuner vill ha kärnkraft

Och Norrköping är knappast ensamma. Minst 24 av landets 132 svarande kommuner är intresserade av att bygga ny kärnkraft på deras mark enligt en enkät från TT tidigare i år. Två som öppet proklamerar sitt intresse är Svalöv och Uddevalla. Teddy Nilsson, kommunalråd i Svalövs kommun, ser med stort intresse på kärnkraften.

– Vi är i gång med en kartering av kommunen för att få svar på om vår kommun geologiskt kan vara lämplig för en SMR/AMR.

Han ser kärnkraft som ett effektivt sätt för att skapa pålitlighet i elsystemet och som ett bra argument för att locka nya företag att etablera sig i kommunen.

– Vi kan bli en elleverantör till både företag och allmänheten. Dessutom ger det förutsättningar för oss att kanske också bygga ut med värme/kyl-nät.

Hur ser opinionen ut för kärnkraft?

– Vad vi märkt är det övervägande positiv inställning till att undersöka våra möjligheter och utifrån att alla vill ha stabil och prisvärd energi är vår uppfattning att det finns stöd för detta om det skulle vara möjligt. Men det blir en dialog i nästa steg oavsett.

Teddy Nilsson, kommunalråd i Svalövs kommun. Bild: Privat

Har ni någon idé om plats, tidsaspekt, typ av reaktor eller hur många megawatt ni behöver?

– Plats kan karteringen förhoppningsvis visa men önskvärt hade varit om det är lämpligt någorlunda nära befintlig infrastruktur i form av lämpliga kraftledningar. Tidsaspekten beror på hur politiken för tillståndshanteringen kommer att utveckla sig och när det gäller antalet megawatt så behövs en fördjupad studie.

Uddevalla behöver planerbar el

Även Uddevalla har varit tydliga med att de vill satsa på kärnkraft. Kommunen brottas med effektbrist vilket inneburit att de tvingats tacka nej till så många som 1 600 arbetstillfällen.

– Det gör att nya företag inte kan etablera sig och att befintliga inte kan inte utvecklas, berättar kommunalrådet Henrik Sundström.

– Vi har beslutat oss för att bli självförsörjande avseende planerbar elektrisk effekt till 2040, fastslår kommunens andra kommunalråd Martin Pettersson.

Det nya styret bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Uddevallapartiet och Kristdemokraterna samlade i valet 2022 tillsammans ihop 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Och stödet för kärnkraft är stort, tror Henrik Sundström.

– Vi har inte mätt opinionen, men det var en tydlig valfråga för oss i Moderaterna och vi gjorde vårt bästa valresultat på 12 år lokalt.

Mer specifikt är tanken att satsa på just små modulära reaktorer. Det är svårt att få in mer intermittent kraft i systemet och det skulle inte höja den nedre gränsen för vilket effektuttag som är möjligt i det kommunala nätet, menar de.

Kommunalråden Henrik Sundström (M) till vänster och Martin Pettersson (SD). Bild: Pressbilder/Uddevalla kommun

– Vi kan inte sitta som fågelungar och vänta på att bli matade med lösningar, utan vi får tag i detta själva. Det kan gynna inte bara oss, utan även hela vår del av landet, om vi kan öka den regionala självförsörjningsgraden, säger Henrik Sundström.

Havsbaserad vindkraft skulle också slå hårt inte minst mot den lokala fiskerinäringen där varje fiskare sysselsätter ytterligare fem personer på land, menar de. I stället hoppas de att SMR ska hjälpa till att stärka systemet med planerbar kraft.

– Ett förberedande utredningsarbete pågår just nu i kommunen och vårt energibolag om att ta fram ett nytt ägardirektiv till energibolaget som ska möjliggöra en leverans av den politiska målsättningen. I nuläget pågår främst kartläggning av kompetens på området, förklarar Henrik Sundström.