DE KRITISKA RÅVARORNA

Miljoner till nav för forskning om smart metallprospektering

Bild: Per Larsson / TT

Uppsala universitet tilldelas 60 miljoner kronor för att starta ett nytt nav för prospektering av kritiska råvaror i Sverige, Norden och övriga världen.

Tidningen Näringslivet har i flera artiklar beskrivit hur EU kämpar med problemet kring kritiska metaller och material. Stora delar av vårt välstånd vilar på tillgången till dessa produkter men i dagsläget kontrolleras den stora majoriteten av världstillgången av Kina, direkt och indirekt, men även Ryssland. Detta utgör en geopolitisk risk och Europa försöker på olika sätt göra sig mindre beroende.

En ny giv är att Uppsala universitet nu tilldelats 60 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för att starta ett nytt centrum, ”Smart Exploration Research” som ska bedriva både grundläggande och innovativ forskning om strategiska och kritiska metaller. Det huvudsakliga målet är att säkerställa en ansvarsfull, socialt acceptabel och hållbar försörjning av dessa kritiska varor, vilket bedöms som avgörande för den pågående övergången till grön energi och klimatanpassning.

Kina kontrollerar direkt och indirekt via exempelvis Afrika stora mängder av de material och metaller som EU bedömer som strategiska. Bild: Sveriges Geologiska Undersökning

Verksamheten påbörjas i januari 2024 och kommer att vara en central aktör för att öka prospekteringen av kritiska råvaror i både Sverige, Norden och internationellt.

Smart Exploration Research är ett konsortium av experter inom geovetenskap, nanoteknik, dataanalys, teknik, drönare, och borrteknik, med partnerskap från Stockholms, Göteborgs, och Lunds universitet samt industriföretag som Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Samarkand, BitSimNow, Eurobattery Minerals, och Amkvo.

Projektet förväntas kunna erbjuda utbildningar för flera masterstudenter, minst 15 doktorander och anställningar för postdoktorer och yngre forskare.