DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Gardell efter Volvoaffären: Handlar aldrig i kronor – inte ens privat

”Jag har har lämnat kronan helt sedan ett par år tillbaka även privat”, säger Christer Gardell, grundare av investmentbolaget Cevian Capital. Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Riksbanken borde backa räntehöjningarna och finanspolitiken måste bli mer offensiv. Det säger investeraren Christer Gardell i en exklusiv intervju i TN om hur vi ska få fart på Sveriges tillväxt igen. Dessutom vill han att Sverige snarast möjligt går över till euron. ”Kronan är ett högriskprojekt”, slår han fast.

För 20 år sedan, vid folkomröstningen 2003, sa finansmannen Christer Gardell nej till en övergång till euron. Men nu har grundaren av aktivistfonden Cevian Capital ändrat sig och i flera uppmärksammade intervjuer har Christer Gardell kallat den svenska kronan för en ”skitvaluta”.

– Då tyckte jag att det var bra att ha en egen valuta så att marknaden skulle kunna plocka upp signaler ifall politikerna i regering och riksdag inte skötte sig, förklarar han.

Samtidigt kände han en oro för hur valutamarknaden skulle utvecklas när 20 länders valuta blev en och det skapades två dominerande valutor i världen, euron och dollarn. Skulle mindre valutor som kronan bli för små, illikvida och betraktas som riskvalutor?

– Tyvärr har ju den farhågan besannats. Kronan fungerar inte alls på den nya valutamarknaden utan har de senaste decennierna handlats ned till stora rabatter. Tanken på en självständig Riksbank är överspelad och idag kan Riksbanken inte göra något annat än att leka följa John med den europeiska centralbanken ECB och amerikanska Fed, säger Christer Gardell.

Stödköp livsfarlig åtgärd

Han menar att den svaga kronan är ett bestående fenomen och det enda sättet för Sverige att få en stabil valuta är att gå med i euron. De stödköp i kronan som Riksbanken nu genomför kommer inte att hjälpa, tvärtom, enligt Christer Gardell.

”Stödköpen är en kortsiktig och livsfarlig åtgärd som bara kommer att leda till ytterligare spekulation mot kronan.”

– Stödköpen är en kortsiktig och livsfarlig åtgärd som bara kommer att leda till ytterligare spekulation mot kronan. Åtgärden bygger återigen på den felaktiga tanken om självständighet när det i själva verket är ECB som dikterar villkoren för Riksbanken.

Christer Gardell framhåller att de förutsättningar som gällde på 1970-talet inte gäller längre och att svensk ekonomi och svenska företag är helt beroende av världsmarknaden och handel i andra valutor. Att svensk export skulle gynnas av en svag krona håller han inte alls med om eftersom de flesta företag har kostnader i andra valutor, främst euron och dollarn.

– De nationalekonomer som försvarar kronan och som får utrymme i debatten har en naiv bild av verkligheten. De för teoretiska resonemang och förstår inte hur valutamarknaden och företagsaffärer fungerar i praktiken, säger han.

Nära knäcka kronmarknaden

Som exempel tar han Cevians försäljning av aktieposten i lastbilstillverkaren Volvo till kinesiska Geely 2017. Det var en affär på 35 miljarder kronor och den var tänkt att skrivas i kronor eftersom Volvo är börsnoterat i den svenska valutan. Därefter skulle de 35 miljarderna växlas till euro, som är den valuta som Cevianfonden använder.

– Men då slog valutaexperterna bakut och sa; ”Är du inte klok. En sådan affär kommer att knäcka hela kronmarknaden”. Så vi fick göra transaktionen i euro i stället, förklarar han och framhåller att han sedan dess inte gör en enda investering i kronor, inte heller privat.

– Kronmarknaden är helt enkelt för liten och för riskfylld. De internationella investerarna i vår Cevianfond är bara intresserade av investeringar i euro eller dollar. De har noll aptit på en kronklass, fortsätter Christer Gardell.

Han är orolig för att politiker och allmänhet inte förstår vilket ”högriskprojekt” det är för Sverige att fortsätta med kronan, även om han märkt ett ökat intresse för en övergång till euron det senaste året.

”Det måste finnas starka och tydliga incitament för entreprenörer att ta risker och starka och tydliga incitament för människor att ta jobb. Utan entreprenörer som vågar och vill jobba hårt får vi ingen tillväxt i Sverige”, säger Christer Gardell. Bild: Christine Olsson/TT

Omsvängning i opinionen

– Svenskarna har det senaste året märkt att vi blir fattigare och fattigare och att vi tappar i internationell köpkraft. Det har blivit uppenbart för många att kronan är svag och att den kommer att förbli så. Det tror jag kommer att leda till att allt fler svenskar vill byta kronan mot euron och jag tror att vi får en svängning i opinionen redan under det här året.

Enligt Christer Gardell var argumenten för en övergång till euron för 20 år sedan svåra att förklara och att ”mer inflytande i EU” var för abstrakt och filosofiskt för många väljare i euroomröstningen 2003 men att det idag finns ett facit på att euron och valutasamarbetet är ett stabilt projekt medan kronan tappat mer och mer i värde. Någon ny folkomröstning vill dock Christer Gardell inte se.

”Jag hoppas riksdagens partier samlar ihop sig och fattar ett beslut om en övergång till euron så fort som möjligt.”

– Jag hoppas riksdagens partier samlar ihop sig och fattar ett beslut om en övergång till euron så fort som möjligt. Riksdagen har mandat att göra det, säger han.

Men det är inte bara den svaga kronan som gör svenskarna fattiga. Riksbankens snabba räntehöjningar för att få ned inflationen gör situationen tuff för många hushåll och även till räntehöjningarna är Christer Gardell kritisk.

Backa räntehöjningarna

– Riksbanken borde backa räntehöjningarna. Inflationen är redan på väg ned och producentpriserna sjunker så det är helt onödigt att höja. Riksbanken har redan stramat åt för mycket och det riskerar bara att fördjupa och förlänga lågkonjunkturen.

Dessutom efterlyser han en mer offensiv finanspolitik för att få fart på Sverige och den svenska tillväxten igen.

– Statsfinanserna är relativt goda och därför borde regeringen kunna investera i exempelvis större infrastrukturprojekt, särskilt grön infrastruktur inklusive en bättre elförsörjning. Byggsektorn går knackigt och därmed ligger det inte långt bort att satsa på den kraftigt eftersatta infrastrukturen.

Christer Gardell efterlyser dessutom reformer som gör det lättare för entreprenörer att ta risk och anställa och människor att ta jobb.

– Det måste finnas starka och tydliga incitament för entreprenörer att ta risker och starka och tydliga incitament för människor att ta jobb. Arbetslinjen måste ligga fast. Utan entreprenörer som vågar och vill jobba hårt får vi ingen tillväxt i Sverige, säger Christer Gardell.

Om Cevian Capital

Grundare: Christer Gardell och Lars Fröberg

Startår: 2002

Verksamhet: Investmentbolag som gjort omtalade aktieköp i bland andra ABB, Ericsson, SKF, Autoliv och Nordea. Cevian benämns ofta som en aktivistfond, det vill säga en aktör som går in som ägare i bolag där man vill genomföra förändringar i styrningen eller strategin.

Kapital i fonden: Motsvarande 130 miljarder kronor.

Om Christer Gardell

Ålder: 62 år

Gör: Riskkapitalist och investerare som grundat Cevian Capital

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Familj: Hustru Kristina, tre döttrar och en dotterdotter.

Bor: Solsidan, Saltsjöbaden. Har även hus i Båstad, Zermatt och Palma.

Fritid: Passionerad tennisspelare. Har en titel som Europamästare, mixed dubbel.