FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så stärker du företagets varumärke som arbetsgivare

Några kollegor sitter runt ett bord och samtalar med kaffekoppar i händerna. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

På forskningsinstitutet Esbris hemsida tipsar forskaren Anna Näppä om hur du får dina medarbetare att tala väl om företaget.

En central del är att bjuda in medarbetarna och vara proaktiv, genom att förstå hur det pratas om företaget. Att bestämma värdeord och diskutera vi-känslan är andra viktiga inslag, enligt Anna Näppä, som nyligen disputerade vid Luleå Universitet med en avhandling på temat.

Det vanligaste misstaget är att inte alls prata om arbetsgivarvarumärket.

– Men alla företag har ett varumärke som de behöver prata om. Det är viktigt att förstå vilken bild som nuvarande och tidigare medarbetare har och ger av företaget. Tar man reda på det blir det också enklare att göra något åt eventuella brister, säger Anna Näppä till Esbris hemsida.

Esbri: NY AVHANDLING | Så får du medarbetarna att tala gott om företaget