DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Stockholms nya styre stoppar miljöbussar – ”Blir förbjudet”

Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag och Katarina Malmgren, ordförande för Gamla Stans företagarförening. /Pressbilder och Mostphotos

Stockholms nya miljözoner riskerar att eliminera alla turistbussar i staden. ”Det här gör att man förbjuder kollektiva resor”, säger Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag. Samtidigt varnar småföretagare för ”förödande konsekvenser” om deras varuleveranser stoppas.

Trafiknämnden i Stockholms stad har gett trafikkontoret i uppdrag att utreda och stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla Stan och ett område i City, med start 2024 och fullt införd 2026.

Detta innebär ett förbud mot alla fordon som inte är eldrivna eller gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. Något som skulle innebära döden för Stockholms turistbussar, menar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Anna Grönlund varnar för att Stockholms 200 000 årliga turistbussresor riskerar att försvinna helt. Bild: Lena Engstrand, Transportföretagen

– Idag finns det i princip inga turistbussar som drivs av el eller gas som uppfyller kraven på marknaden, så även om man vill anpassa sig går det inte. 85 procent av bussbranschen kör redan på fossilfritt biodrivmedel, men det blir förbjudet, säger hon till TN.

– Vår undersökning visar att våra medlemsföretag, som är majoriteten av bussföretagen i hela Sverige, genomför 200 000 resor årligen till centrala Stockholm. Och det skulle innebära att de här resorna inte blir gjorda. Det handlar om allt från turistbussar till besöksmål som Vasamuseet och slottet till de som kör till kryssningsfartygen. Det är det här som får turismen att rulla runt i Stockholm, fortsätter hon.

”Ingenting man går och shoppar på stan sista december”

Anna Grönlund kritiserar att det här beslutet gått så fort, och att det fortfarande inte finns en konsekvensutredning på plats trots att miljözonerna ska börja införas redan under 2024.

– En turistbuss kostar uppemot 5 miljoner. Det är ingenting man går och shoppar på stan sista december. Och dessutom finns ju inga fordon på marknaden att köpa, säger hon.

– Genomför man förslaget så måste man se till att man får ett undantag för busstrafiken. I första hand vill vi att de avvaktar med hela införandet. Skjut upp det ett antal år tills det finns fordon på marknaden och ha en dialog med branschen innan. Det här gör ju att man förbjuder kollektiva resor.

”Då går vi under”

Det är inte bara bussbranschen som drabbas. Katarina Malmgren driver butiken Kompani Kolibri på Köpmangatan och är ordförande för Gamla Stans företagarförening. Hon menar att flera småföretag i Gamla Stan kommer att få problem med de nya reglerna.

– Många av oss är oroliga för vad det innebär för vår varuförsörjning. Vi är ju hundratals småföretagare. Det är svårt som småföretagare att ställa krav på leverantörerna. Vi jobbar många gånger med små unika leverantörer, säger Katarina Malmgren.

– Som ett exempel som en kollega här beskrev som driver hotell och restaurang: Fungerar inte tvättleveranserna fyra gånger i veckan går det inte att driva hotell. Nässlorna till våren. Blir det så att nässelleverantören inte har en elbil så kan de inte leverera, förklarar hon. Eller glassbaren som är beroende av glassleveranser i frysbil varje dag.

Katarina Malmgren driver butiken Kompani Kolibri i Gamla stan. Bild: Christine Olsson/TT

Katarina Malmgren menar att det redan finns en slags miljözon i Gamla Stan, eftersom all fordonstrafik endast är tillåten mellan 6 och 11 på morgonen. Hon är rädd för att ytterligare restriktioner kommer få flera av företagen att gå under.

– Det blir en konkurrensbegränsning för oss i Gamla stan. Den är vi jätteoroliga för.

– Vi är i ett skört ekonomiskt läge redan efter pandemin. Det finns inte utrymme att bli experimenterade på. Det får inte bli dyrare och svårare att få leveranser till Gamla stan än vad det är till de övriga delarna av innerstaden som Kungsholmen eller Södermalm. Då går vi under, avslutar Katarina Malmgren.

Trafikborgarrådet svarar på kritiken

Ytterst ansvarig för införandet av miljözonerna är trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP). Han säger till TN att trafikkontoret just nu utreder förslaget, och för dialog med olika näringsidkare och intressenter i de berörda områdena för att införandet ska bli så bra som möjligt.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

”Busstrafiken är viktig och vi tittar på hur olika trafikslag och resenärer ska kunna ta sig till och samsas om en mycket populär yta. Målet är att skapa en trafiksäker och trevlig miljö utan buller och föroreningar för såväl stockholmare som besökare - vare sig man kommer med turistbuss eller inte”, skriver han i ett mejl.

”Vi hör att vissa företagare är oroliga, samtidigt pratar vi med många aktörer som är väldigt positivt inställda till den här förändringen. Fastighetsägare och företag i besöksnäringen ser att en stad med mindre buller och lägre utsläpp är mer attraktiv och därmed kan gynna deras affär. Företag som jobbar med logistik och leveranser ser det som en konkurrensfördel att tidigt vara med i omställningen till en helt fossilfri fordonsflotta”, avslutar han.