ENERGIPOLITIK

Svensk Betong: Kraftledningarna till Gotland kommer försent

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong Bild: Pressbild

Svenska Kraftnäts tidsplan för två nya kraftledningar till Gotland är inte tillräckligt skarp. Det menar Svensk Betong, som vill kunna producera klimatneutral betong senast 2030.

Svenska Kraftnät meddelade nyligen att de planerar att driftssätta två nya elledningar till Gotland år 2031. Försent, menar Svensk Betong, som är måste ha fungerande el på Gotland för att nå målet om klimatneutral betong till år 2030.

– Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, i ett pressmeddelande.

– För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland.

Pressmeddelande: Svenska kraftnäts beslut för elförsörjning till Gotland inte tillräckligt skarp