RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Efter kronraset – Thedéen efterfrågar eurodiskussion

Bild: Sören Andersson

Under Svenskt Näringslivs stämma välkomnade riksbankschefen Erik Thedéen en diskussion om att Sverige ska gå med i den europeiska valutaunionen. ”Vi har all anledning att ha en sådan diskussion”, sa han.

Under Svenskt Näringslivs stämma var riksbankschefen Erik Thedéen tydlig med att inflationen är på väg ned. Han gav arbetsmarknadens parter beröm för att ha tagit sitt ansvar under avtalsrörelsen. ”Det minskar risken för en löne- och prisspiral i Sverige”, sa han.

Riksbanken har under senare tid kritiserats för att kraftigt höjda räntor kan ta knäcken på den svenska ekonomin. Under stämman, då riksbankschef Erik Thedéen var inbjuden för att diskutera inflation och ekonomi, var han tydlig med att det dröjer innan de höga räntorna helt och fullt har slagit genom i lägre inflation:

– Först efter mellan ett och två år får man full effekt. Sedan brukar vi säga att det blir större effekt i den här cykeln vi befinner oss i. Det är för att vi är räntekänsliga; därför får vi en snabb kassflödeseffekt i många hushåll, sa han.

Men inflationen är på väg ned. Han hänvisar till Riksbankens egna prognoser:

– Vi har en prognos som visar på ett ganska stort fall i inflationen. Vi är exklusive energipriserna nere på två procent till årsskiftet och två procent inklusive energipriserna i slutet av 2024, sa han.

Positiv faktor

Erik Thedéen anser att arbetsmarknadens parter i och med märket på 7,4 procent över två år har tagit sitt ansvar i inflationsekonomin:

– Om man läser protokollet från beslutsmötet i april så ser man att alla ledamöter tar upp lönebildningen och det faktum att industriavtalet slöts. Jag sa på det mötet att det minskar risken för en löne- och prisspiral i Sverige. Det har vi tagit in som en positiv faktor, sa han.

Men kronan har försvagats dramatiskt det senaste året, särskilt gentemot euron. Erik Thedéen välkomnar en diskussion om att Sverige ska gå med i valutaunionen.

– Vi har all anledning att ha en sådan diskussion. Men jag tycker samtidigt att vi kan nå vårt mål med lägre inflation och stark ekonomi både innanför och utanför euron, sa han.

Även Jacob Wallenberg, ordförande, menar att den svaga kronan innebär stora påfrestningar för företagen och Sverige.

– Jag upplever två saker. Den ena är det faktum att vi är en marginalvaluta, vilket jag tror är en förklaring till den svaga kronan. Det är komplicerade tider, dynamiska tider, om man ska vara positiv, och då kommer kapitalet att söka så låg risk som möjligt, sa han.

Det andra handlar om långsiktiga konsekvenser som kan bli dramatiska.

– Den svaga kronan innebär visserligen att exporten ökar, men vi får inte ett tryck att effektivisera och vara konkurrenskraftiga. Vi är dopade av en billig valuta, sa han.

Jacob Wallenberg ser både med tillförsikt och oro på tiden framgent. Rysslands anfallskrig skapar alltjämt stor osäkerhet:

– Vi lever i en osäker värld, det är mer komplicerat idag. Man tänker: vad han hända, vilken boll kan jag tappa, sa han.

Svenskt Näringsliv: Thedéen: Parternas avtal banar väg för lägre inflation