REGELKRÅNGLET

Kartläggning: Här är tillsynen tio gånger så dyr – ”Helt orimligt”

Sven-Olof Gudmundsson har arbetat inom motorbranschen i över 40 år, varav 20 år som företagare. Bild: Anders Andersson/TT

En miljötillsyn av en biltvätt kan antingen kosta 2 000 kronor eller 20 000 kronor beroende på var den utförs, visar en ny kartläggning. I vissa kommuner är tillsyn numera synonymt med överbeskattning, menar företagarprofilen Sven-Olof Gudmundsson. ”Det har blivit värre”, säger han till TN.

En miljötillsyn på biltvätten på en Circle K-mack i Höganäs kan ta två timmar och kosta 2 120 kronor. Men på en Circle K-mack i Halmstad kostar en miljötillsyn på biltvätten 20 592 och tar 18 timmar för kommunen att genomföra. Det visar en kartläggning som Sven-Olof Gudmundsson gjort för Sveriges servicestationer.

– Det är bara ett exempel på att det idag finns stora skillnader mellan hur olika kommuner hanterar tillstånd och tillsyn.

– Alla verksamheter som gör fler än 5 000 tvättar per år lyder under samma lagar och regler. Och även om det per år görs 1 000 fler tvättar per år på macken i Höganäs än i Halmstad så kostar en tillsyn i Halmstad 18 472 kronor mer, det är helt orimligt.

Sven-Olof Gudmundsson har arbetat inom motorbranschen i över 40 år, varav 20 år som företagare. Numera är han bland annat ordförande för Sveriges servicestationer och ordförande för Motorbranschens Arbetsgivareförbund samt ledamot i Svenskt Näringslivs SME- kommitté. Han menar att han ofta får höra från branschkollegor att de har olika timavgifter och olika antal timmar som avsätts för tillsyn.

– Jag har verkat i den här branschen i 40 år, och jag har verkligen märkt under de senaste tio åren att det har blivit värre. Under den tiden har fler lagar på EU-nivå införts och kommunerna har hamnat längre ifrån beslutsfattarna.

Stora skillnader mellan kommuner

I kartläggningen har han valt ut nio kommuner: Halmstad, Vimmerby, Stockholm, Ljungby, Karlskoga, Lekeberg, Falun, Härnösand och Höganäs. Av de kartlagda kommunerna är det Höganäs som har de lägsta totala avgifterna för tillsyn. Där kostar det 56 678 kronor per år. Ljungby är den kommun som har högst total avgift för tillsyn. Där landar summan på 116 100 kronor per år.

Anna E Andersson, miljöchef på miljö- och byggförvaltningen i Ljungby kommun, konstaterar att kommunens miljötaxa stämmer med SKR:s rekommendationer och finansieras jämförelsevis med en liten del skattemedel.

”Vilken årsavgift en station har beror på hur mycket drivmedel som säljs, ju mer drivmedel desto dyrare avgift, samt vilka övriga verksamheter som finns inom samma bolag (verkstad och/eller tvätthall). Dessa genererar en avgift som ökar den totala kostnaden”, skriver hon i ett mejl till TN.

– Det är lätt att man som företagare bara ser den tillsyn som görs ute på plats, men det är både för- och efterarbete som krävs för att genomföra en tillsyn, säger Susanne Carlson, enhetschef på Miljöskyddsenheten, bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun.

Hon menar att förutsättningarna skiljer sig mellan olika kommuner och olika verksamheter.

– Om vi tittar på biltvättar beror antalet tillsynstimmar bland annat på hur många bilar som tvättas vilken klassningskod de därmed får.

”Företagen har bra koll på sitt miljöarbete.”

Hon berättar även att kommunen beslutat att sänka antalet timmar för en miljötillsyn på en biltvätt från 18 till 12, vilket kommer att gälla från 2023.

– Vi har valt att sänka antalet tillsynstimmar i Halmstads kommun då vi ser att företagen har bra koll på sitt miljöarbete.

I dagsläget är det ansvariga politiker på kommunnivå som bestämmer vilken timavgift olika typer av tillsyn ska ha. Men hur många timmar en tillsyn kan ta avgörs av tjänstemän.

– Det är också samma lagar och regler som gäller på nationell nivå. Men sedan är det upp till kommunpolitikerna och tjänstemännen hur mycket företagen runt om i landet kommer att betala, säger Sven-Olof Gudmundsson.

– I vissa kommuner är det tydligt att det fungerar som en form av överbeskattning.

Blir snabbt många kontroller

Även när det gäller tobak visar kartläggningen på stora skillnader. I Höganäs kostar tillsyn av tobak, e-cigaretter och nikotinfria produkter 1 050 per år. I Halmstad och Ljungby kostar tillsyn för tobak 6 400 kronor, tillsyn för e-cigaretter 2 600 och tillsyn för nikotinfria produkter 2 600.

– I praktiken kan det innebära att vissa kommuner gör tillsyn där man samtidigt ser över vanlig tobak, e-cigaretter och nikotinfria produkter samtidigt. Men i andra kommuner kan krävas en kontroll för tobak, en kontroll på e-cigaretter och en kontroll för nikotinfria produkter. Varje kontroll innebär då även tillkommande förberedande avgifter.

Sven-Olof Gudmundsson menar att det är ”oacceptabelt” att det råder så stora skillnader mellan hur olika kommuner hanterar tillstånd- och tillsynsärenden.

– Vi vill påvisa detta för landets kommuner. Vi behöver tillsyn och kontroll och vi är beredda att betala för det. Men det måste göras på ett schysst och effektivt sätt. Det ska vara konkurrens på lika villkor oavsett var i landet man har sin verksamhet.

Han lyfter även fram att Riksrevisionen i en utredning visat på vilseledande prissättning i kommunerna.

– Tillsynen skall göras till självkostnadspris och då är det svårt att se rimligheten i priset eftersom man avgör från kommun till kommun vad som är rimligt.

Företagen får olika svar

August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd (NNR) berättar att det finns stora skillnader mellan hur olika kommuner jobbar med nationella regelverk och hur stora avgifter de tar ut.

– Företagen upplever att de får olika svar beroende på vilken kommun de har kontakt med.

August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd (NNR). Bild: Pressbild

– Det är ett problem då företag ska välja att etablera sig utifrån kommersiella förutsättningar, inte på grund av kommunernas avgifter.

Dessutom så lär sig företagare ett regelverk i en kommun, men om kommunerna arbetar olika skapar det tvivel hos företagen, menar han.

– Det är en stor nackdel för Sverige, om samma företagare behöver lära sig samma regelverk gång på gång – bara för att de byter kommun. Kommunerna behöver göra så lika som det bara går.

Tillsynsavgifterna har ökat i hela landet

Han menar att kommunernas handläggare måste börja jämföra sig med varandra, både inom samma kommun och mellan olika kommuner.

– Det skulle innebära ett långsiktigt utbildningsarbete som måste få ta tid. Men samtidigt finns det en brist på bland annat bygglovshandläggare och miljöinspektörer.

– I grunden är detta en arbetsmiljöfråga, man måste kunna utvecklas som handläggare och få stöd från politiken. Då måste man även som handläggare få göra fel, och då ska politikerna ta smällen.

Generellt har tillsynsavgifterna ökat över hela landet, visar NNR:s Kommungranskning som kom ut 2020. Den visar bland annat att medelvärdet för tillsynsavgifterna stigit med 54 procent mellan 2010 och 2020.

– Vad gäller biltvättar så har miljöavgifterna och det bedömda tillsynsbehovet ökat mycket mer än som kan motiveras av de allmänna kostnadsökningarna i samhället och inflationen. Det finns en tendens i samhället att man bedömer risken för miljöfarlig verksamhet som högre i dag än vad man gjorde för ett antal år sedan. Det går en inflation i riskbedömningarna.