NÄRINGSFRIHETEN

Forskare: Statens återregleringsiver drivs av ideologi

Bild: Henrik Witt/TT

Järnvägsunderhåll, färjetrafik och nu bilbesiktning. Det råder en ”återregleringsiver” i regeringen som är problematisk, menar Johan Nyström på Lunds tekniska högskola och tidigare forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. ”Det visar att man agerar på ideologiska skäl. Det är högst uppseendeväckande”, säger han till TN.

Bättre valfrihet och tillgänglighet men högre priser. Det visar Riksrevisionens granskning över avregleringen av besiktningsmarknaden som skedde 2010. Granskningen visar även att Transportstyrelsen till stor del har avvecklat sin tillsyn av besiktningsstationerna.

– Det kan säkert vara så att Transportstyrelsen har brustit som tillsynsmyndighet. Men det betyder inte att företagen som genomför besiktningen brister i sitt arbete. Riksrevisionens granskning utgör inte ett argument för en återreglering, säger Johan Nyström, tidigare forskningsledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI numera affilierad till Lunds Tekniska Högskola.

”I dagsläget finns en dubbelreglering”

Han menar att det finns anledning att ifrågasätta om Sverige ens behöver en obligatorisk bilbesiktning.

– Det är såklart oerhört problematiskt om en förare slarvar och att det då kan drabba andra. Men det finns även ett självändamål då man inte vill köra en osäker bil, säger han och fortsätter:

– På en marknad utan obligatorisk fordonsbesiktning kan det bli så att den obligatoriska fordonsförsäkringen får försäkringsbolagen att kräva bilbesiktning. I dagsläget finns en dubbelreglering.

Avregleringen av bilbesiktningen har överlag varit lyckosam, konstaterar han. Enligt Riksrevisionens granskning har bland annat tillgängligheten och valfriheten ökat markant. Men det har även priserna. Mellan 2010 och 2019 ökade priserna med 59 procent.

– Det är dock lätt att stirra sig blind på att priserna har gått upp. Men man ska veta att man jämför med priserna som var på den reglerade marknaden och det är inte en helt schysst jämförelse. Det kan ju vara så att priserna var alldeles för låga innan reformen.

Branschen har under en längre tid efterfrågat en starkare tillsyn från Transportstyrelsen, menar Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

– Dock menar Riksrevisionen att föreskriftsarbetet fungerar bra hos Transportstyrelsen, vilket vi inte alls håller med om. Vi ser snarare att arbetet med att modernisera regelverket går väldigt långsamt.

”Besiktningsföretagen har investerat i att kraftigt öka tillgängligheten och flexibiliteten i hela landet”

Han konstaterar att antalet bilbesiktningsstationer har gått från 190 innan avregleringen till 550 stationer idag.

– Tillgängligheten har blivit avsevärt bättre och det beror på att besiktningsföretagen har investerat i att kraftigt öka tillgängligheten och flexibiliteten i hela landet. Förut skickades en kallelse ut och då var man tvungen att ta just den tiden man blev tilldelad. Annars fick man vänta i månader på en ny tid. Man planerade i princip livet efter sin besiktningstid då.

Tord Fornander menar att prisbilden i dagsläget är varierad. Å ena sidan kan man få väldigt låga priser om man bokar långt innan och så kallad dropin-besiktning kostar mer. Sedan marknaden avreglerades har branschen märkt av ett kraftigt förändrat kundbeteende.

– Vi ser att ungefär hälften av alla fordonsägare bokar en besiktningstid inom 48 timmar. Det funkar på samma sätt som att boka tågbiljetter eller hotell. Ju närmare i tid du bokar desto mer kan du behöva betala.

Råder en ”återregleringsiver”

Johan Nyström menar att det just nu råder någon form av ”återregleringsiver” som är problematisk. Bland annat har Trafikverket fått i uppdrag att utreda möjligheterna att förstatliga Gotlandstrafiken. Dessutom visar en ny utredning att Trafikverket ska kunna ta över delar av underhållet av de svenska järnvägarna.

– Speciellt när det handlar om återreglering av järnvägsunderhållet så går man emot bättre vetande, då allt har blivit bättre med avregleringen. Det visar på att man agerar på ideologiska skäl, att man ser att staten gör saker bättre. Det är högst uppseendeväckande.

”Marknaden kommer att lösa det här”

Tord Fornander menar att det är osannolikt att marknaden för bilbesiktningen skulle regleras igen.

– Detta handlar i grunden om att Bilprovningen i början av året aviserade att de skulle lägga ner sin mobila verksamhet i olika delar av landet. Det berör cirka 6 000 fordonsägare som fått längre till en besiktning.

Han menar att ingen annan aktör fick reda på nedläggningen i förhand.

– Vi är ganska säkra på att marknaden kommer att lösa det här. Branschen har redan haft en dialog med de berörda kommunerna.

TN har försökt nå Infrastrukturminister Tomas Eneroth för en kommentar.

DI debatt: Centraliserad vård fel väg