DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Globala fordonstillverkare omprövar just-in-time-strategi

Oron för försörjningskedjan gör att företag håller större lager. Det är ett steg bort från just-in-time-strategin, visar en ny undersökning.

Störningar i försörjningskedjan och ökande materialkostnader får den globala fordonsindustrin att omvärdera principerna. ABB:s globala undersökning Automotive Manufacturing Outlook Survey visar att oron för försörjningskedjan leder till större lagerhållning – ett steg bort från just-in-time-strategin. Omställningen från just-in-time till just-in-case strategier leder till att tillverkarna håller ett större lager som skydd mot oplanerade störningar.

– Denna omvälvande omställning i tillverkningslogistiken kräver smarta och effektiva lösningar. ABB tar direkt itu med dessa utmaningar med effektivare och flexiblare lösningar, till exempel genom vårt sortiment av autonoma mobila robotar (AMR), vilka avsevärt kan förbättra leveranshastigheten av viktiga delar till monteringslinjen, säger Joerg Reger, chef för ABB Robotics Automotive Business Line i ett uttalande.

Pressmeddelande: Globala fordonstillverkare omprövar sin ”just-in-time”-strategi