FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så tycker svensken egentligen om kundtjänsten

Genrebild. Bild: Tim Aro/TT

Kontakter med kundservice väcker svenskarnas känslor, visar en undersökning från Tele2 Företag och Ipsos.

Men än hälften av de som tillfrågades i undersökningen anser att en dålig kundservicekontakt fått dem att vilja byta till ett annat företag.

Men samtidigt väcks positiva känslor hos sex av tio någon gång under en ärendehantering och fyra av tio menar att relationen till bolaget stärkts efter en positiv kundservicekontakt.

Konsumenterna gillar inte att vänta – inte mer än tio minuter – och föredrar personlig kontakt framför telefon. Sju av tio väljer kontakt med människa, framför AI eller robot

Pressmeddelande: Ledningsgrupper har låg kännedom om kundservicen i den egna verksamheten