GRÖNA NÄRINGAR

Lantbrukare ställer om – konsumenterna ratar eko

Intresset för ekologiskt minskar. Bild: Johan Nilsson/TT

Med ökade matpriser väljer allt fler bort ekologiskt. En av de gårdar som nu ställer om till konventionellt är Högestad & Christinehof på Österlen. ”Det lönar sig inte”, säger driftchefen Anna Danielsson till DN.

I takt med att livsmedelspriserna ökar har allt fler kunder börjat välja bort ekologiska varor för att istället gå tillbaka till konventionella. Enligt Svensk Dagligvaruhandel minskade den ekologiska försäljningen med 6,3 procent i fjol.

Nu väljer Skånes största skogs- och lantbruksverksamhet, Högestad & Christinehof med 13 000 hektar mark att sluta med ekologiskt, skriver Dagens Nyheter.

– Vi räknade på det och gjorde en noggrann kalkyl. Det olönsamma i den ekologiska produktionen låg framför allt i växtodlingen. Det var en betydande summa, säger driftchefen Anna Danielsson till tidningen.

Den förra regeringen satte 2017 ett mål att 30 procent av landets jordbruksmark ska vara ekologisk 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen skulle vara ekologisk. 2021 var enligt DN 20,2 procent ekologisk. Ett ledord har varit att man vill ha ett ”hållbart” jordbruk men samtidigt visar SLU att ekologiskt och konventionellt har ungefär samma klimatpåverkan. Orsaken är enligt SLU att det krävs mer yta för att odla utan konstgödsel.

Dagens Nyheter: ”Höga matpriser – då slutar gårdar producera ekologiskt”