DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Klart: De ska hjälpa regeringen med krisberedskap

Rådet kommer ledas av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Svenskt Näringsliv, Transportföretagen och TCO är några av de som bjudits in för att delta i ett näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap.

Syftet med rådet är att bättre kunna dela information mellan regering och näringsliv och driva arbetet framåt.

– I spåren av en alltmer osäker omvärld och diskussioner om Sveriges samlade försvarsförmåga välkomnar vi regeringens inbjudan. Under förra veckans hackerattacker såg vi att det var transportsektorn som attackerades först och hur våra medlemsföretag tog ett stort ansvar. Vi kommer lyfta transportsektorns helt avgörande roll för att hela Sverige ska fungera även i tider av kriser, men också de erfarenheten vi har sedan tidigare, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten, i en kommentar.

De ska hjälpa regeringen med krisberedskap:

Almega

Byggföretagen

Energiföretagen

Lantbrukarnas Riksförbund

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

LO – Landsorganisationen i Sverige

SACO – Sveriges akademikers centralorganisation

SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen

Svenska Bankföreningen

Svensk Handel

Svenskt Näringsliv

Transportföretagen

TCO – Tjänstemännens centralorganisation

Teknikföretagen

Transportföretagen: Transportföretagen ska hjälpa regeringen med krisberedskap