DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Kristersson: "Mycket allvarligt läge"

Statsminister Ulf Kristersson (M) håller jultal på Harpsund. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Läget är mycket allvarligt. Och åren framöver kan bli de ekonomiskt tuffaste för vårt land sedan 90-talskrisen och finanskrisen, varnar statsminister Ulf Kristersson i sitt digitala jultal där mycket handlar om ansvar.

– Den återhämtning som en hel värld längtade efter när pandemin ebbade ut är avbruten. Tillväxten kommer att bromsa in eller bli negativ, arbetslösheten kommer att stiga, säger Kristersson som inte sparar på allvarsorden.

Förlamningen över

Men, hävdar han, efter åtta år av politisk förlamning har nu Sverige en beslutsför regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna. Fyra partiet som lagt åsiktsskillnader åt sidan, skrivit ett gemensamt program, vet vad de vill och förmår att få igenom sina budgetar.

– Åren av ständigt svagare regeringsmakt är över. Vi kommer att genomföra ett paradigmskifte i svensk politik, säger statsministern.

Han listning av kriser som bidrar till det allvarliga läget innehåller förutom inflation och stigande räntor, brister i energisystemet och Rysslands angrepp på Ukraina också skjutningar och problem i skolan. Men han talar också mycket om ansvar, samhällets och enskildas ansvar för att vända utvecklingen rätt, om det så handlar om att spara el, ta föräldraansvar eller som elev att anstränga sig i skolan samt medborgarnas ansvar för försvaret av Sverige.

Civilplikt

– -Vi behöver ta steg mot ett mycket bredare försvar av hela samhället och då behövs många fler. Nu pågår därför ett viktigt arbete i regeringskansliet för att se över hela frågan om civilplikt bredvid den rent militära värnplikten, säger Kristersson.

– Regeringen återkommer på det nya året. Jag är övertygad om att att detta är väldigt viktigt, säger han.

I november föreslog en utredning, som den förra S-ledda regeringen hade tillsatt, att den så kallade civilplikten skulle återaktiveras.

Inga elbesked

Statsministern ger inga nya besked om elstöd till hushåll och företag, säger bara att hushållen ska få pengar i februari och att ett gasstöd är på väg.

– Precis som vi sa före valet kan ingen regering täcka alla höga elpriser, men vi kommer att göra mer.

Före valet lovade de nuvarande regeringspartierna och SD att ett högkostnadsskydd mot höga elpriser för företag och hushåll skulle vara på plats den 1 november och hushållens ekonomi skulle räddas i god tid före jul.

Lars Larsson/TT