HOTEN MOT SKOGSBRUKET

”Skoningslösa” krav kan drabba svenska skogsägare

”I praktiken måste vi avveckla finansieringen av privat svenskt skogsbruk”, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, till Di.

Inom två år måste EU- kommissionen besluta om kraven i avskogningsförordningen. Det handlar bland annat om omfattande krav på banker och andra finansiärer med syftet att skydda gammelskogar i Europa. Det slår extra hårt mot ett skogsland som Sverige.

Den svenska regeringen behöver agera med kraft mot förslagen, anser Per Lindblad.

TN har tidigare också berättat om EU-kommissionens lagförslag om ”the nature restoration law” på regeringens bord. Det handlar om att medlemsstaterna ska återställa olika art- och naturtyper för att säkerställa deras bevarandestatus. Något som bedöms utefter dess utbredning, population, livsmiljö och framtidsutsikter.

Di: Larmet: Nya EU-regler ”skoningslösa” mot svenska skogsägare