DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Lista: Miljöskatterna som regeringen kan slopa

Skatten på plastbärkassar och flygskatten har tidigare kritiserats av de nuvarande regeringspartierna och SD. Bild: Berit Roald / NTB scanpix, Jonas Ekströmer / TT, Mostphotos

De nuvarande regeringspartierna och Sverigedemokraterna har tidigare kritiserat ett antal miljöskatter, visar TN:s genomgång. Nu finns möjligheten att avskaffa skatterna, enligt experter. ”Antingen borde de tas bort eller så borde man utreda dem så att de blir effektiva”, säger professorn Runar Brännlund till TN.

Runar Brännlund är professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE). Han menar att en del miljöskatter kan klassas som ”Greenwashing”.

– Det handlar helt enkelt om att man grönmålar en skatt. Så att även om den inte har någon riktig miljöeffekt så uttrycker man att den har en miljöeffekt.

Han menar att kemikalieskatten, avfallsförbränningsskatten, flygskatten samt skatten på plastbärkassar alla kan klassas som ”dåliga miljöskatter”.

– När man målar skatter gröna och folk inte förstår vilket syfte en miljöskatt har så gröper det ur förtroendet för miljöpolitiken. Jag är i regel för miljöskatter men de måste vara rätt utformade.

Hård kritik från branschen och myndigheter

Skatten på kemikalier i viss elektronik, även kallad elektronikskatten, infördes den 1 juli 2017 och var en del av regeringens strategi för att minska skadliga kemikalier i samhället. Skatten omfattar bland annat datorer, telefoner, vitvaror och TV-apparater. Sedan skatten infördes har kritiken varit hård från branschen och även från myndigheter.

Skatten utvärderades av Kemikalieinspektionen och Skatteverket 2020, då konstaterade myndigheterna att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel inte har minskat till följd av skatten.

– Då de produkter som omfattas av den svenska skatten på elektronik tillverkas och säljs på global nivå bör arbetet med att minska farliga ämnen i dessa produkter hanteras bäst på EU-nivå. Att klä fiskala skatter i miljöargument riskerar att undergräva förtroendet för både miljöskatter och miljöpolitiken, säger Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

”En ineffektiv miljöskatt”

Den 1 april 2018 införde Sverige en flygskatt, vilket är en skatt som tas ut per passagerare och flygresans slutdestination. För kortare resor landar skatten på 64 kronor per passagerare och för längre resor 265 eller 424 kronor per passagerare beroende på destinationsland.

– Att flygskatten baseras på resan och inte på utsläppen är konstigt då flyget redan ingår i det europeiska utsläppshandelssystemet, så där prissätts det redan. Därför är det en ineffektiv miljöskatt, säger Runar Brännlund.

”Oklart vilket miljöproblem man vill komma åt”

Skatten på plastbärkassar infördes den 1 maj 2020 som en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och förbrukningsmål för plastbärkassar. Enligt det så kallade förpackningsdirektivet ska medlemsstaterna inom EU minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Runar Brännlund var redan innan skatten infördes kritisk.

– Det är väldigt oklart vilket miljöproblem man vill komma åt. De svenska plastbärkassarna är i regel gjorda av förnyelsebara material och vi har tidigare sett att de använts flera gånger innan de blir soppåsar. Det är inte speciellt förvånande att konsumtionen nu har flyttats till avfallspåsar och papperspåsar då de är obeskattade.

Förra regeringen öppnade för att avskaffa skatten

Den 1 april 2020 infördes avfallsförbränningsskatten som innebär att de som bedriver verksamhet på en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning ska betala skatt för det avfall som förs in till anläggningen. I september 2022, bara några dagar innan riksdagsvalet, skickade den dåvarande regeringen ut ett förslag om att avskaffa avfallsförbränningsskatten.

– Skatten har blivit sågad och man har i en utredning från Skatteverket konstaterat att den inte har önskad effekt. Myndighetens utvärdering bekräftar bilden av att skatten är ett ineffektivt styrmedel då skatten inte leder till minskad förbränningen av avfall, säger Robert Lönn.

Robert Lönn och Runar Brännlund är inte ensamma om sin kritik. De nya regeringspartierna M, L KD och samarbetspartiet SD har tidigare lyft kritik mot elektronikskatten, avfallsförbränningsskatten, flygskatten samt skatten på plastbärkassar, visar TN:s genomgång.

”Moderaterna kommer att riva upp plastpåseskatten om vi vinner makten 2022”

Bland annat sa moderaten Jessica Rosencrantz, tidigare miljö-och klimatpolitisk talesperson, i en intervju med TN förra året att skatten på plastbärkassar är ”dålig miljöpolitik”.

– Innovationer är viktiga för att klara omställningen. Men med plastpåseskatten finns det inga incitament för företag att utveckla eller konsumenter att välja miljövänliga plastpåsar när dessa behandlas på samma sätt som fossila plastpåsar. Därför kommer Moderaterna att riva upp plastpåseskatten om vi vinner makten 2022, sa hon till TN då.

Dessutom har Sverigedemokraterna riktat kritik mot avfallsförbränningsskatten. I en debattartikel i Altinget 24/11-21 skrev Sverigedemokraterna Eric Westroth och Yasmine Eriksson: ”De gröna punktskatterna, med avfallsförbränningskatten i spetsen, borde kastas på skräphögen”.

”Ett ineffektivt verktyg för att få ner utsläppen”

Den 1 oktober 2021 skickade moderaten Sten Bergheden in en motion om att ta bort flygskatten.

”Flygskatten är ett ineffektivt verktyg för att få ner utsläppen. Den skadar sysselsättning, tillgänglighet och företagande i Sverige samt bidrar inte till att stimulera framväxt av framtidens flyg”, skrev han då.

Runar Brännlund menar att den nya regeringen borde ta bort de utpekade skatterna.

– Antingen borde de tas bort eller så borde man utreda dem så att de blir effektiva. Det skulle vara bättre om de designades utifrån vilket miljöproblem man vill komma åt.

– Om man nu inte avskaffar skatterna så finns det risk att det leder till ett politikerförakt. Det är ett problem när politiker, oavsett vilken fråga det handlar om, inte gör det man lovar att man ska göra.

Lista: Miljöskatterna som M, L, KD och SD har kritiserat

1. Skatt på plastbärkassar, infördes 1 maj 2020.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ville alla att skatten skulle slopas i respektive partis förslag till statsbudget för 2022.

Moderaterna lyfte även fram ett avskaffande av skatt på plastbärkassar i sitt valmanifest 2022.

2. Kemikalieskatten, infördes 1 juli 2017.

Sverigedemokraterna ville i budgeten för 2021/2022 avskaffa kemikalieskatten.

Moderaterna avvisade i budgeten 2021/2022 en överindexering av kemikalieskatten.

3. Avfallsförbränningsskatt, infördes 1 april 2020.

Moderaterna och Sverigedemokraterna ville i budget 2021/2022 avskaffa avfallsförbränningsskatten.

I motsvarande budgetar ville Kristdemokraterna se en sänkning och Liberalerna avvisade en extra indexering.

4. Flygskatt, infördes 1 april 2018.

I budget för 2021/2022 ville Moderaterna och Kristdemokraterna pausa flygskatten, Sverigedemokraterna ville i budget för 2022 avskaffa.