ELKRISEN

Larmet: Oljeverken redo trycka på knappen – regeringen måste agera nu

Bild: Adam Ilse/TT, Johan Nilsson/TT

Oljekraftverken i landet står redo att eldas i gång för att hjälpa Sverige i elkrisen. Men nu krävs ett snabbt regeringsbeslut. ”Vi måste få signalen inom en eller två veckor, så att vi hinner upphandla bränslet”, säger Joakim Cejie på Stockholm Exergi.

För att bekämpa den akuta elkrisen och minska risken för roterande nedsläckning har Svenska kraftnät fått i uppdrag att förbereda upphandling av planerbar el i södra Sverige. Det visar handlingar som Tidningen Näringslivet tagit del av.

– Det är för tidigt att säga något om vilka anläggningar som kan vara aktuella i detta skede, säger Anna Jäderström, enhetschef för Svenska kraftnäts balansmarknad, till TN.

Efter nedläggningen av kärnkraft får man däremot gräva ganska djupt för att hitta planerbara megawattimmar i södra Sverige. Främst rör det sig om fossila anläggningar, inte sällan mitt bland skolor och bostadsrätter i städer. Anläggningar som inte tidigare testat att eldas med olja, eller som inte gjort det på decennier.

– Min förståelse är att den ytterligare elproduktion som skulle kunna letas fram i huvudsak är fossil, säger Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicys på Svenskt Näringsliv.

”Utrustning är på plats för att åter kunna använda olja, en förmåga vi byggt bort då vi aldrig trodde vi skulle elda olja igen.”

Har inte lyxen att välja

Beroende på hur kall och blåsig vintern blir finns däremot inte lyxen att välja – eftersom alternativet då blir att medvetet koppla bort människor från elnätet.

– Just nu behövs all elproduktion som kan uppbringas, det är dock viktigt att fokus samtidigt ligger på långsiktiga åtgärder så som att säkerställa mer fossilfri elproduktion, snabbare tillståndsprocesser och att vi bygger ut elnätet vidare, slår hon fast.

En av de sista livlinorna i elnätet är kondenskraftverket i Karlshamn som ingår i effektreserven och kan elda 140 000 liter olja i timmen samt uppbringa en maxeffekt på 662 megawatt. Den 16 november till 15 mars står 562 megawatt av kraftverket helt till Svenska kraftnäts förfogande inom effektreserven men som TN berättat i ett flertal artiklar har Karlshamnsverket de senaste åren alltmer frekvent använts på rent kommersiell bas.

Karlshamnsverket i gång mitt under sommaren. Bild: Foto: Uniper

Under 2020 eldade verket 3 600 ton olja och 2021 växte mängden till hela 28 000 ton. Den siffran är dock redan passerad i år – för länge sedan, avslöjar Björn Magnusson, kommunikationschef på Karlshamnsverket, för TN.

– Jag har inte siffran på exakt hur många ton olja det rör sig om eftersom den kommer senare men anläggningen har redan producerat 175 gigawattimmar el i år jämfört med 110 gigawatt i fjol, säger han till TN.

Problemet uppstår vid dålig vind

Anledningen att Karlshamnsverket kör mer frekvent än tidigare beror på att det råder brist på planerbar el i södra Sverige och i våra södra grannländer, konstaterar han.

– Detta som en direkt konsekvens av permanent stängning av kraftverk i området under en 20-årsperiod – kolkraftverk, värmekraftverk och ett 20-tal reaktorer i Tyskland och Sverige. Den trend som vi ser nu är att effektbristen uppstår framför allt vid sämre vindförhållanden, säger han.

Björn Magnusson, kommunikationschef på Karlshamnsverket. Bild: Pressbild

Vägvalet gas som planerbar baskraft har gjort att priserna på el rusat i Europa när Ryssland skruvat åt kranen och ju högre priserna blir desto mer skitiga metoder kommer in i systemet. Det är inte bara dåligt för klimatet utan också dyrt att elda med olja eftersom de liksom andra fossila slag behöver så kallade utsläppsrätter men det är åtminstone bättre än att rulla i gång kolkraftverken eller att Tyskland och Danmark slocknar när Europa drabbas av en köldknäpp och vinden inte blåser – resonerar man.

Väntar på signalen i Stockholm

Ett annat kraftverk som skulle kunna hjälpa till när Svenska kraftnät nu skramlar efter planerbar el i landet är Stockholm Exergis krafvärmeverk KVV1 i Värtahamnen i Stockholm.

– Det är inget vi ser som gynnsamt varken för miljön eller för vår egen företagsekonomi även om elpriset börjar närma sig den gränsen där det skulle bli lönsamt. Men vi har 360 megawatt tillgängligt om det skulle behövas, säger Joakim Cejie, ansvarig för samhällskontakter hos Stockholm Exergi till TN.

Joakim Cejie, ansvarig för samhällskontakter hos Stockholm Exergi.

Men om kraftverket ska användas i vinter är det däremot snabba ryck.

– Vi måste få signalen inom en eller två veckor, så att vi hinner upphandla oljan. I första hand bioolja och i andra hand fossil olja.

Kan hjälpa vattenkraften

Verket skulle kunna hjälpa till att sänka elpriserna rejält i södra Sverige särskilt när kylan kommer krypandes och vinden mojnar, menar Joakim Cejie.

– Som en bonus innebär all ytterligare planerbar el att överföringskapaciteten av vattenkraftsel från norra till södra Sverige ökar, säger han.

Ur miljöhänsyn är det förstås inte oproblematiskt att elda olja men om priserna behöver sänkas skulle det i alla fall hjälpa rejält, tror Joakim Ceije. Sammantaget tror han att hela elområde 3 skulle kunna skrapa ihop ungefär lika mycket som Ringhals 4 normalt producerar, det vill säga ungefär 1 100 megawatt. Reaktorn håller som TN tidigare berättat på att repareras.

Redo att bränna olja i Göteborg

Även kombikraftvärmeverket Rya kraftvärmeverk på Hisingen i Göteborg finns till förfogande. Anläggningen används som en säkerhetslina vid behov, exempelvis rejäl kyla, och det primära syftet är att leverera värme till nätet.

– Det gick exempelvis in i början av det här året men det är inte alla år som det används. Det går in när det behövs, säger Daniel Eklund, chef för verksamhetsområdet drift och underhåll hos Göteborg Energi, till TN.

Daniel Eklund, chef för verksamhetsområdet drift och underhåll hos Göteborg Energi. Bild: Jeanette Larsson

Men verket fungerar också som reservkraftverk för el i händelse av strömavbrott och kan därför producera elektricitet på toppen. Verket är primärt gasdrivet och kan då nå en effekt på 260 megawatt elproduktion.

– Men vi är ombedda att inte förbruka gas i onödan. Det kan också köras på olja till en teoretisk maxkapacitet på 170 megawatt, men det har inte testats tidigare och det är inte gjort för att gå mer än 10 procent på olja. Mer troligt är att vi kanske kan producera 60 till 70 megawatt.

Med nuvarande gaspriser konstaterar han att det är billigare att producera el med olja än med gas men bollen ligger hos regeringen.

– Får vi in mer elproduktion i systemet kommer vi att sänka priserna men i så fall krävs lättnader i miljötillståndet.

”Trodde aldrig vi skulle elda olja igen”

Även Heleneholmsverket i centrala Malmö har nu förberett sig för att elda olja i vinter. Anläggningen kan förutom värme till hushållen i Malmö producera 90 megawatt el vid tillgång till biogas eller 45 megawatt baserat på olja.

– Utrustning är på plats för att åter kunna använda olja, en förmåga vi byggt bort då vi aldrig trodde vi skulle elda olja igen. Nu är utmaningen att få på plats nödvändiga miljötillstånd. I den frågan jobbar vi tillsammans med Energiföretagen i tät dialog med Malmö stad och Länsstyrelsen, säger E.ON:s södra regionchef Peter Hjalmar till TN.