DEN AKUTA ELKRISEN

Efter elkaoset – nu satsar företag på egen elproduktion

Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro, Kenneth Lundahl, delägare på Plastinject. Bild: Adam Ihse/TT, Pressbild, Jonas Ljungdahl, Åbro Bryggeri

Elkaoset i södra Sverige tvingar flera företag att satsa på egen elproduktion för att klara de höga elpriserna. ”Om vi inte gör något nu riskerar situationen att bli ännu värre”, säger Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro.

De höga elpriserna i södra Sverige tvingar företag till nödåtgärder. Produktionen bantas, expansionsplaner läggs på is och i värsta fall står konkursen för dörren. Det finns även de företag som går steget längre och skapar egen elproduktion som ett sätt att runda elpriserna. Ett av dem är industriföretaget Plastinject i Anderstorp i Gislaved.

– Vi har hittills köpt två vindkraftverk och tittar på att köpa ett tredje. Vi tittar också på vattenkraft. Vårt mål är att efter sommaren 2023 ha minst 50 procent el i egen regi, säger Kenneth Lundahl, delägare på Plastinject.

Satsningen är en nödvändighet om företaget ska kunna stå emot det rådande energikaoset, menar Kenneth Lundahl.

– Vår verksamhet ligger elprisområde SE4 i södra Sverige, där de höga elpriserna är en direkt effekt av energikrisen i södra Sverige och inte minst i Tyskland. Dessutom är plastbranschen väldigt energikrävande och på ett år använder vi 12 gigawatt. Ska vi vara fortsatt konkurrenskraftiga och finnas kvar i framtiden måste vi ta tag i saken själva. Vi måste koppla bort oss från den här energipolitiken, säger han.

Utöver att satsa på egen elproduktion har industriföretaget Plastinjekt tvingas stänga av maskiner vid elpristoppar. ”Det är katastrof att vi har hamnat i den här situationen”, säger Kenneth Lundahl, delägare på Plastinject. Bild: Jonas Ljungdahl

Snedvriden konkurrens

Indelningen av elområden i Sverige är illustrativ för hur den svenska energipolitiken har påverkat företagandet, menar Kenneth Lundahl. Plastinject befinner sig i Sveriges sydligaste elområde SE4. Endast kilometer bort dras gränsen för elområde SE3 där andra företag betalar mindre för samma energianvändning.

– Hade vi dragit en elkabel till SE3 (vilket vi inte får göra på grund av monopolet i elnätet) hade vi sparat 10 miljoner kronor. Det är inte rimligt att elen i södra Sverige kan kosta 5 kronor per kWh i söder medan den kan kosta 5 öre i norr, säger Kenneth Lundahl.

Även på Åbro bryggeri i Vimmerby har det höga elpriset varit en drivande faktor i att starta egen elproduktion. Därför har ledningen beslutat att bygga Sveriges största industrianslutna solpark, alldeles intill bryggeriet.

Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro. Bild: Pressbild

– Det här är ett ytterligare steg för oss att jobba mot en grönare omställning. Men det är också en taktisk åtgärd för att hantera det höga elpriset. Energiproblematiken skapar stor ovisshet. Vi vet inte hur dyr elen kommer att bli framöver och om den kommer att stängas av en dag när den behövs som mest. Vi kan inte hamna i ett scenario där allt slocknar och maskinerna stannar, säger Johannes Gutman, teknisk chef på Åbro.

Blir självförsörjande

Solparken kommer att stå klar i februari 2023 och kommer leverera över 8 GWh till produktionen. Tillsammans med Åbros tidigare takplacerade solenergianläggning på 3 500 kvadratmeter, kommer det att vara mer än tillräckligt för att göra Åbro självförsörjande på solel. På så sätt går Åbro från att vara elkonsument till elproducent.

– Vi kommer till och med att producera mer el än vad vi gör av med. Det gör att vi kan sälja vidare den gröna elen till hushåll och företag runt om oss. Vi lånar ut elen under dagtid och sen köper vi tillbaka den under nattetid. Vi driver också ett projekt i egen vätgasproduktion så att vi kan lagra vår överskottsenergi i bränsleceller och tillföra mer el när det behövs, säger Johannes Gutman.

Åbro bygger Sveriges största solpark kopplad till enbart en industri. Solparken på hela 10 hektar kommer att ligga i direkt anslutning till bryggeriet och möjliggöra att Åbro blir självförsörjande på solel. Bild: Åbro Bryggeri

Liksom Plastinject vill Åbro säkra tillgången till egen el som ett sätt att behålla konkurrenskraften.

– Om vi inte investerar nu riskerar situationen att bli ännu värre. Med brister i elnätet och fortsatt krig i Ukraina ser vi ingen ljusning på energimarknaden på många år. Det här är en trend som kommer att bestå och jag tror inte att situationen kommer att lösas under nästa mandatperiod av en ny regering. Det här kommer att släpa efter väldigt länge. Så för de som har rätt förutsättningar är det absolut en väldigt bra investering i dagsläget att investera i sin egen elproduktion och på så sätt sänka sitt beroende av yttre nät, säger Johannes Gutman.

Stoppar maskiner

Företagen har även fått vidta andra åtgärder för att energieffektivisera sina befintliga verksamheter.

Nyligen beslutade Plastinject att stoppa sina maskiner dagtid på vardagar när elen är som dyrast. Som konsekvens har personalen flyttats från dagskift till natt- och helgskift.

– I vissa fall har vi fått stänga av maskinerna helt och hållet, säger Kenneth Lundahl.

Även Åbro har satsat stort på att minska på elkonsumtionen.

– Vi har tittat på att effektivisera vår anläggning i många år. Vi har bland annat satsat på ny teknik som återvinner vatten, energisnål LED-belysning, och värmeväxlare i stället för ångkompressorer. Vi mäter oss hela tiden med hjälp av nyckeltal för kilowatt per producerad hektoliter och här ser vi att elanvändningen har gått ner betydligt, säger Johannes Gutman.

Kenneth Lundahl menar att man som entreprenör måste vara van vid att lösa problem och hitta nya vägar. Men det är ändå anmärkningsvärt att befinna sig i ett läge där företag tvingas bedriva egen elproduktion och stundvis måste stänga av maskiner för att bedriva sin verksamhet.

”Katastrof”

– Det är katastrof att vi har hamnat i den här situationen. De höga elpriserna är det värsta hotet mot inflationen och det är vi som får betala för att politikerna i både EU och Sverige har ställt till det, säger han.

Han får medhåll av Johan Grip, chefekonom på Företagarna, som representerar Sveriges småföretagare.

– Företagare är problemlösare ut i fingertopparna och inget problem är för stort för dem att ge sig an, men elkrisen utgör ett monumentalt hot som ingen enskild företagare förmår att tackla, säger han.

Johan Grip, chefsekonom på Företagarna. Bild: Greg Daniel

Att som Åbro och Plastinject bli sin egen elproducent kan självklart vara en lösning, givet att det är lätt att genomföra för företaget och att det finns en långsiktig lönsamhet. Men i det stora hela bör det betraktas som en tillbakagång i näringslivet och ett kvitto på en misslyckad energipolitik, menar Johan Grip.

– Ska företagen utöver sitt kärnuppdrag driva och utveckla sin verksamhet och därutöver producera sin egen el, flyttas fokus från det som gjort världen rikare tillbaka mot den självhushållning som allt för länge höll oss kvar i fattigdom. Sverige måste klara av att producera billig, tillförlitlig och fossilfri energi i hela landet så att företagare kan fokusera på att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. De ska inte behöva lösa politikens misslyckande utöver allt annat som de redan löser idag.