DET SVENSKA SKATTETRYCKET

S till TN: Det blir ingen värnskatt eller förmögenhetsskatt

Finansminister Mikael Damberg och statsminister Magdalena Andersson iriksdagens plenisal. Bild: Paul Wennerholm/TT

Pressen på regeringen ökar efter utspelen om behovet av en ny beredskapsskatt. Till TN ger finansminister Mikael Damberg (S) pressekreterare beskedet att det inte handlar om vare sig en ny förmögenhetsskatt eller värnskatt.

I början av mars öppnade regeringen för att en ny beredskapsskatt ska finansiera behovet av ökade försvarsanslag efter den ryska invasionen av Ukraina. Under Almedalsveckan upprepade statsminister Magdalena Andersson (S) sina planer på en ny skatt.

Per Strängberg, pressekreterare till Mikael Damberg, säger att Sverige genomför den största utbyggnaden av försvaret i modern tid och det finns en bred enighet i Sveriges riksdag om att försvarsutgifterna ska fortsätta att öka kraftigt. Det är bakgrunden till planerna på en ny skatt.

”Samtidigt behöver nödvändiga satsningar på bl a sjukvården, skolan och äldreomsorgen inte stå tillbaka för att försvaret ska byggas ut. Ett starkare försvar ska inte finansieras genom nedskärningar i välfärden. Därför behöver vi hitta en stabil, långsiktig och solidarisk finansiering av försvarets utbyggnad. Det är rimligt.”

”Det är däremot inte seriöst att föreslå kraftiga satsningar på Sveriges försvar och inte vilja förklara hur detta ska finansieras.”

”Regeringen är medvetet otydlig”

Flera kritiker, som Christian Ekström, vd på Skattebetalarna, anklagar Socialdemokraterna för att det handlar om taktik när partiets företrädare inte klart och tydligt berättar om vilka skatter det handlar om.

– Jag tror att regeringen är medvetet otydlig. Så fort man blir tydlig med vad man ska beskatta kommer det få väljare att rygga tillbaka. Om det behövs resurser till försvaret borde man först se var man kan spara in pengar. Exempelvis uppgår felaktiga utbetalningar i välfärden till 20 till 30 miljarder per år, på grund av slarv eller kriminell verksamhet. Det diskuteras knappt, men där borde man kunna hitta finansiering, säger han.

Även Moderaterna har varit vasst i sin kritik mot S-planerna på en beredskapsskatt. Partiet vill inte höra talas om några skattehöjningar överhuvudtaget, utan vill likt Christian Ekström istället frigöra resurser för Försvarets satsningar genom effektiviseringar av den offentliga sektorn.

Från Mikael Dambergs pressekreterare är svaret att svenskar med de absolut högsta inkomsterna måste räkna med skattehöjningar:

”Regeringen har bland annat föreslagit minskade amorteringar på Sveriges mycket låga statsskuld, och införa ett balansmål för att frigöra medel för försvarets utbyggnad. Vi har också öppnat för att de svenskar med de absolut högsta inkomsterna skulle kunna bidra lite mer än idag i utbyggnaden av försvaret. Något som dock är klart och tydligt för alla är att vi inte vill återinföra någon fastighetsskatt eller arvs- och gåvoskatt.”

Om ni inte föreslår en ny fastighetsskatt eller arvs- och gåvoskatt, blir det i så all en ny förmögenhetsskatt av något slag, en ny värnskatt eller högre skatt på vinst på sparande, till exempel ISK. Är alla tre möjliga?

”Nej, det finns inga planer på sådana skatter.”

Vill kunna förhandla utan tyglar

I övrigt hänvisar Mikael Dambergs pressekreterare Per Strängberg till statsministerns svar i en intervju med P1 och TT. I den intervjun säger Magdalena Andersson inget konkret om vilka skatter det handlar om:

– Men i det ekonomiska läge vi har nu är det inte läge att höja skatten för vanliga hushåll, säger hon till P1.

Bristen på konkreta svar förklarar hon med att hon vill ha alla vägar öppna efter en möjlig valseger:

– Om jag ställer ut en massa röda linjer riskerar jag att skapa ytterligare låsningar efter valet när vi riskerar att ha ett väldigt osäkert parlamentariskt läge, säger hon till P1.

Centerledaren Annie Lööf, som kan få en avgörande roll för om S kan bilda en ny regering efter valet, sade nyligen att C inte kommer att acceptera en beredskapsskatt eller höjd skatt på boende, arbete eller sparande, skriver TT.