DET NYA ARBETSLIVET

Företagen oroar sig för innovationsförmågan efter pandemin

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Ett av tre företag oroar sig för innovationsförmågan efter pandemin, visar en ny rapport från Innovationsföretagen.

Men trots att arbetslivet förändrats, har regelverken och förutsättningarna för värdeskapande förblivit desamma, menar organisationen.

– Framtidens arbetsliv kommer fortsatt att utgöras av människor som vill skapa värde tillsammans med andra människor. Men förutsättningarna håller på att förändras. För att möta de här utmaningarna behövs ett samlat grepp både från näringsliv och lagstiftare, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen, i ett uttalande.

Ett av tre företag oroar sig för innovationsförmågan efter pandemin