DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Wallenberg: ”Sverige behöver jobba på alla energislag”

Bild: Sören Andersson

Energiförsörjningen debatterades flitigt på Svenskt Näringslivs framtidsmöte då Jacob Wallenberg tog över som ordförande. ”Det krävs investeringar i infrastruktur, fossilfri energi av alla slag och att tillståndsprocesserna förändras”, sade han.

Jacob Wallenberg pekade ut flera centrala områden för att stärka Sverige och näringslivet: Det första är Sveriges säkerhet där Svenskt Näringsliv och dess motsvarighet i Finland, Finlands Näringsliv, har ställt sig bakom sina respektive länders ansökan om medlemskap i Nato. Det andra området är hållbarheten; Jacob Wallenberg menade att det är viktigt att öka takten i klimatomställningen.

– Här spelar företagens innovationskraft en viktig roll. Sverige och svenskt näringsliv ligger redan långt framme och vi har en rad möjligheter att bli än mer konkurrenskraftiga, men det krävs investeringar i infrastruktur, fossilfri energi av alla slag och att tillståndsprocesserna förändras, sade han och slog ett slag för kärnkraften:

Jacob Wallenberg, ordförande för Svenskt Näringsliv, och Marie Svensson, vice ordförande för Svenskt Näringsliv.

– Om jag frågar Vattenfall och dess olika konkurrenter säger de samma sak. Sverige behöver jobba på alla energislag. Det handlar givetvis om vind, men när det inte blåser behöver man också andra alternativ, sade han och lyfte fram behovet av regelförändringar för den småskaliga kärnkraften.

”Det är bara Sverige och Tyskland som har abdikerat från energipolitiken.”

På plats fanns också Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Även han tog upp energifrågan och kritiserade regeringen för att nedläggningen av kärnkraft har fortsatt.

– Det är bara Sverige och Tyskland som har abdikerat från energipolitiken, sade han.

– Politikerna måste vara lika långsiktiga som näringslivet måste vara. Säkerhetspolitiskt, klimatpolitiskt och näringspolitiskt talar allt för satsningar på kärnkraft.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf pekade på att alla energislag behövs för att klara av att öka elproduktionen. Bild: Sören Andersson

Centerpartiets partiledare Annie Lööf pekade precis som Jakob Wallenberg på att alla energislag behövs för att klara av att öka elproduktionen när Sverige lämnar det fossila samhället bakom sig. Det är också viktigt för att vi ska kunna minska det ryska energiberoendet.

– Vi måste lämna alla oneliners på valaffischer om att det är antingen kärnkraft eller vindkraft. Vi behöver mer av allt, sade hon.

Varnade för skenande kostnader

Jacob Wallenberg noterade att ordet näringsliv sällan används av politiker. Det höll Annie Lööf med om och menade att hon själv brukar göra det. Till exempel tar hon upp det när hon berör landsbygdsfrågorna, miljön – då lyfter hon skogsägare och industrins roll för omställningen – och jämställdheten då hon nämner kvinnors företagande.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kritiserade regeringen för att nedläggningen av kärnkraft har fortsatt. Bild: Sören Andersson

När jag lyfter vad som krävs för att få in pengar till skola, vård och omsorg talar jag om vikten av konkurrenskraftiga företag.

– När jag lyfter vad som krävs för att få in pengar till skola, vård och omsorg talar jag om vikten av konkurrenskraftiga företag, sade hon.

Men de svenska politikerna måste vara redo att bidra till ett stärkt näringsliv, menade flertalet näringslivsrepresentanter på plats. Marie Svensson, nybliven vice ordförande för Svenskt Näringsliv, pekade på hur en skenande kostnadsutveckling och omfattande materialbrist slår mot industrin. I det läget får inte politiken bidra till att öka kostnaderna.

Hon lyfte också den skenande brottsligheten som en stor utmaning. Om politikerna kan bidra med att förbättra förutsättningarna att bedriva företag finns också en möjlighet att minska brottsligheten.

– Jag ser att vi som företagare kan hjälpa till med detta. Om vi kan skapa arbetstillfällen så kan vi vara med att skapa ett tryggare samhälle, sade hon.

”Vi vet att flera företag lägger ned sin verksamhet på grund av brottsligheten.”

Den ökande brottsligheten kostar miljardbelopp. Den summerar upp till 100 miljarder kronor, enligt Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

– Brottsligheten här och nu skapar ett samhälle som genererar otrygghet på många sätt och en försämrad investeringsvilja. Vi vet att flera företag lägger ned sin verksamhet på grund av brottsligheten, framför allt i utsatta områden. Det skapar ännu mer otrygghet, sade hon.

Men det näringslivet framför allt vill ha är långsiktighet, inte minst är det viktigt när det kommer till energi- och klimatpolitiken. En ryckig politik försvårar för företagen att göra omställningen och hindrar investeringar.

– Politiken måste ta ledarskapet och ledarflaggan i att ha ett systemtänk. Man kan ha olika åsikter om detaljer, men det behövs en bred politisk överenskommelse tillsammans med näringslivet om hur det ska se ut, sade Lotta Lyrå, vd för Södra Skogsägarna.

Och om inte politiken kan bistå måste en annan aktör kliva upp på arenan:

– Det är uppenbart att vi behöver långsiktighet. Men vi ser inte att politiken kan leverera det, då får vi ta den rollen, sade Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

Stubb: Natomedlemskapet kommer att öka säkerheten

För att diskutera Sveriges roll i en värld präglad av Ukrainakriget fanns även Alexander Stubb, bland annat tidigare statsminister för Finland, och Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär, på plats under Framtidsmötet. Båda är oroade för att kriget, men även problemen under pandemin, kan leda till ökad protektionism i världen.

Alexander Stubb gjorde också bedömningen att ett Nato-medlemskap får positiv betydelse för Östersjöregionen.

– Natomedlemskapet kommer att öka säkerheten i Östersjöområdet. Om vi hade stannat kvar utanför Nato hade vi kunnat bli kategoriserade som riskländer. Det hade påverkat investeringarna i både Finland och Sverige, sade han.

Jacob Wallenberg vill också värna det internationella samarbetet och frihandeln och hade ett önskemål inför den kommande valrörelsen.

– Min dröm är att näringslivsfrågorna lyfts fram i valrörelsen att politiken blir mer intresserad och drivande i frågor som berör oss företagare, sade han.

Den ökande brottsligheten oroar Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, och Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson