DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Inför turistboomen – nu stoppas företagen på Gotland

Magnus Östenssons strandkafé stoppas för att det ligger för nära stranden. Efter Länsstyrelsens tvärvändning hotas stora delar av besöksnäringen, varnar turistchefen Frida Ganshed. ”Det här är större än varje enskilt fall. Vi ser en trend där flera uppskattade aktörer tvingas stänga ned sina verksamheter”, säger hon till TN.

I år har Magnus Östensson fått avslag för att driva sitt sommarcafé vid Fårö Fyr där han har bygglov med tillstyrkande av Länsstyrelsen.

– Det har tidigare gått att få dispens för en foodtruck vid fyren. Förutom att vi serverar besökarna är vår viktigaste uppgift att vi sköter parkeringen, säger Magnus Östensson till TN.

Myndigheten gör omsvängning

Magnus Östensson driver verksamheten tillsammans med sin sambo Rogelisa Sandoval. I år ansökte de om dispens för ett containerkafé vid fyren. Men Länsstyrelsen har meddelat att Magnus Östensson inte får bedriva sin verksamhet på platsen.

– Vi ligger 130 meter från havet med en grusad parkering och ett fyrområde mellan oss och stranden. Jag förstår inte hur man kan mena att vi påverkar själva stranden.

Magnus Östensson och Rogelisa Sandoval. Bild: Privat

För att en verksamhet ska få dispens från strandskyddet ska verksamheten inte hindra allmänheten från att ha tillgång till stranden. Magnus Östensson har tidigare år beviljats dispens, men har nu fått beskedet att Länsstyrelsen anser att han kan bedriva sin kaféverksamhet längre bort från stranden.

Parkeringen har däremot fått dispens.

– Fyren ligger på Fårös nordligaste punkt, det är sju kilometer till närmsta serviceställe och parkering. Det finns ingen mobiltäckning här vilket gör det omöjligt att ha en parkering som betalas med en app.

Om Magnus Östenssons personal inte finns på plats går det inte att ha parkeringen vid stranden öppen.

– Att parkeringen fungerar bygger på att vi har personal på plats som tar betalt med hjälp av vårt wifi. Vi tar även hand om sopsorteringen på platsen. Men om vi inte får ha vårt kafé går det inte att få ekonomi i att ha personal där. Det blir 60 parkeringsplatser som försvinner.

Tvingas flytta verksamheten

I sommar kommer Magnus Östensson dock att driva sitt kafé på Bergmancenter istället, det vill säga på en annan del av ön.

– Det löse sig väldigt smidigt. Vi hörde att de saknade någon som arrenderar serveringen där så vi nappade direkt. De stora förlorarna när vår dispens försvann är väl egentligen de som vill besöka fyren och stranden.

Länsstyrelsen uppmuntrar att de som nekas dispens överklagar för att det ska finnas vägledande domar.

– Det är för sent för oss att överklaga nu om vi ska få besked inför sommaren. Vi får fundera på om vi ska söka nästa år och då tidigare så att vi har utrymme för att ta det vidare.

Mer problematiskt för andra

Magnus Östensson tror att det här kommer att bli en stor utmaning för besöksnäringen på ön.

– Om Länsstyrelsen fortsätter på det här striktare sättet kommer turisternas upplevelse försämras på Gotland. Det är väldigt mycket som ligger nära vatten här och om service, serveringar, sophantering och toaletter försvinner från strandområdena blir det sämre för turisterna.

”Det här är större än varje enskilt fall. Vi ser en trend där flera uppskattade aktörer tvingas stänga ned sina verksamheter”

Även Frida Ganshed, vd på Gotlands förenade besöksnäring, är oroad över utvecklingen.

– Det här är större än varje enskilt fall. Vi ser en trend där flera uppskattade aktörer tvingas stänga ned sina verksamheter, säger Frida Ganshed.

Frida Ganshed, vd på Gotlands förenade besöksnäring. Bild: Anna Sundstrom, Fotograf Anna Sundström

Frida Ganshed konstaterar att många av de populära verksamheterna på Gotland ligger nära stränderna.

– Gotland är en ö, så många restauranger, kaféer och kiosker ligger längs med vattnet. Nu är det väldigt många som är oroade över hur länge de ska kunna ha kvar sin verksamhet.

Det finns en ny proposition angående strandskyddet, men den skulle inte hjälpa Gotland, menar Frida Ganshed.

– Propositionen som nu ligger på regeringens bord hjälper inte vår situation. Den möjliggör bebyggelse vid insjöar i glesbygden, inte längs med kusterna. Gotlands besöksnäring behöver en uppluckring av strandskyddet.

Länsstyrelsen svarar

Anneli Bergholm Söder, länsråd på Gotland, anser inte att det är Länsstyrelsen som har gjort en förändring, utan att det är praxis som har utvecklats.

– Vi gör inte en striktare tolkning. Det är tillämpningen av strandskyddet som har blivit tydligare, säger Anneli Bergholm Söder.

Anneli Bergholm Söder, länsråd på Gotland. Bild: Melker Dahlstrand

De som bedriver säsongsverksamhet söker nytt tillstånd varje år.

– Vi prövar varje tillstånd för sig och vill göra en så rättvis tolkning som möjligt. Är man inte nöjd finns möjligheten att överklaga.

I Magnus Östenssons fall menar Anneli Bergholm Söder att tillstånden för kaféet och parkeringen inte kan bedömas tillsammans.

– Vi har gett dispens för parkeringen, men inte för resten av verksamheten. Vi ser inte att man kan lägga ihop verksamheter i bedömningen. Men det är inte uteslutet att domstolen gör en annan bedömning, så vi ser gärna att frågan prövas.