BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Expert: Här är nästa kris – ”Vi är ute i sista sekunden”

Håkan Danielsson, vd på WSP. Foto: Oskar Hjelm/Mostphotos

Sverige har aldrig lagt så lite pengar på underhåll av vägar och va-system som nu. Samhällskritisk infrastruktur riskerar att kollapsa. ”Om 15–20 år har de här systemen nått sin livslängd – samtidigt. Det är mycket oroväckande”, säger Håkan Danielsson, vd på WSP, till TN.

Sverige har under lång tid skjutit viktigt underhåll på framtiden. Faktum är att Sverige aldrig lagt så lite pengar på underhåll som idag. Det visar en färsk rapport från företaget WSP som kartlagt renoveringsbehovet av svensk infrastruktur. Det är framför allt vägar och va-systemet som ligger mest illa till.

– De investeringar vi gör idag räcker knappt till att stoppa förfallet. Det är nästan ingen svensk som känner till att en fjärdedel av allt vatten läcker ut innan det når fram till kranen. Det krävs ohyggligt mycket pengar för att rusta upp va-systemet, säger WSP:s vd Håkan Danielsson.

Infrastrukturen har hållit hög klass

Rapporten har undersökt vår gemensamma infrastruktur som elnätet, vatten- och avloppssystemet, vägar och järnvägar. Historiskt sett har Sverige varit duktigt på att investera i infrastrukturen som hållit hög klass vid en internationell jämförelse. Men WSP varnar för att samtliga system börjar falla för åldersstrecket.

– Om 15–20 år har de här systemen nått sin livslängd – samtidigt. Det är mycket oroväckande. Det som saknas är en helhetssyn. Va-nätet fungerar inte utan el och läckor från vattenledningar skapar översvämningar som ställer till problem för vägarna. Alla system hänger ihop och är beroende av varandra. Jag tvivlar inte på att respektive anläggningsägare har koll på sina områden men de saknar en helhetssyn över vad som behövs göras, säger Håkan Danielsson.

”Om vi inte kan garantera el- och vattenförsörjning, vägar och järnvägar, då är det stor risk att de företag som skulle kunna etablera sig i Sverige väljer att etablera sig någons annanstans”, säger Håkan Danielsson, vd på WSP.

WSP uppger att det krävs nästan en dubbelt så hög reinvesteringsnivå i va-infrastrukturen än vad som sker idag. Det svenska va-systemet har en rörlängd motsvarande drygt fem varv runt jorden. Återanskaffningsvärdet för ledningarna beräknas till 1 000 miljarder kronor. Det råder dessutom stora regionala skillnader vad gäller förutsättningarna att finansiera va-systemet – och där är landsbygden förloraren.

– Tar du en kommun med långa ledningsnät i förhållande till antalet invånare så räcker inte pengarna. Än så länge har den här frågan inget större nyhetsvärde så få känner till problemet. Men den dagen det slutar att rinna i kranarna så kommer det att vara väldigt alarmerande, säger Håkan Danielsson.

”Tyvärr är politikerna för populistiska”

Tidningen Näringslivet har i ett stort antal artiklar beskrivit problemen med de svenska elleveranserna som leder till att företagsetableringar tvingas skjutas upp. Tack vare larm från näringslivet och det senaste årets rusande elpriser har problemet uppmärksammats politiskt på senare tid. WSP menar att det hotande förfallet av va-systemet måste få samma uppmärksamhet.

– Tyvärr är politikerna för populistiska och det är väldigt frustrerande. Ingen vinner ett val med budskapet att du får fortsatt vatten i din kran men det går att tappa många röster om det slutar att rinna. Politikerna måste inse att det behövs göras enorma investeringar på det här området, säger Håkan Danielsson.

WSP menar också att det krävs omfattande satsningar när det gäller underhållet av vägar och järnvägar. Cirka 70 procent av vägnätet byggdes för över 50 år sedan och det börjar nu också att falla för åldersstrecket. Samtidigt ligger anslagen till underhåll av det statliga vägnätet på historiskt låga nivåer.

WSP uppger att en majoritet av de landbaserade transporterna i Sverige sker på vägarna – nästan 90 procent av persontransporterna och över 70 procent av godstransporterna. Ändå vill Trafikverket satsa enbart 30 procent av de samlade resurserna på vägnätet och istället lägga huvuddelen på järnvägen.

– Jag kan tycka att det finns en viss populism i det här också. Orsaken till att majoriteten av investeringarna går till järnväg är för att järnvägen i allmänhetens ögon är det mer hållbara färdsättet. Men då ska vi komma ihåg att andelen hållbara transporter på vägarna ökar för varje dag i takt med att vi ställer om vår fordonsflotta, ändå läggs pengarna på järnvägen. Det är ett intressant exempel på hur opinionen driver politiken, säger Håkan Danielsson.

Enligt en analys som Transportföretagen gjorde under 2021 är mer än var tionde statlig väg i mycket dåligt skick.

– Så länge resurserna till vägunderhåll understiger behovet kommer Trafikverket tvingas prioritera vägar med mycket trafik och de stora sammanhängande stråken. Gapet mellan stad och land kommer att växa. Vi får ett allt mer polariserat vägnät, sa Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, i samband med att rapporten presenterades.

Avgörande för näringslivet

WSP vill att politikerna börjar fokusera på att rusta upp den gemensamma infrastrukturen. Sverige har haft många av år på sig att bygga ett nytt fundament för den framtida välfärden, menar Håkan Danielsson, och det är dags att lyfta upp frågan till regeringsnivå.

– Nu sitter vi en sits där väldigt mycket måste göras på en begränsad tid. Än så länge är det inte för sent men detta är en enorm utmaning och planeringen måste börja nu om vi ska klara det, säger han.

Underhållet av vägar, järnvägar, el- och vattensystem är av avgörande betydelse för det svenska näringslivet, enligt WSP. Företagen är i högsta grad beroende av en fungerande infrastruktur.

– Det handlar om hur attraktivt Sverige blir som land för näringslivet. Om vi inte kan garantera el- och vattenförsörjning, vägar och järnvägar, då är det stor risk att de företag som skulle kunna etablera sig i Sverige väljer att etablera sig någons annanstans. Vi riskerar också att drabbas av en utflyttning av befintliga företag. Återigen, vi har tid ett tag till men vi borde ha börjat för länge sedan med planeringen att rusta upp infrastrukturen. Nu är vi ute i sista sekunden, säger Håkan Danielsson till TN.

Här är rapporten