SVENSKA FORSKNINGEN

Så ska läkemedelsbolagen bromsa antibiotikaresistensen

Bild: Cornelius Poppe/TT

Problemet med antibiotikaresistens riskerar att leda till en global hälsokris och kan bli en av de ledande dödsorsakerna, skriver Lif i ett pressmeddelande. Därför ska nu läkemedelsbranschen presentera en handlingsplan för att bromsa utvecklingen.

Antimikrobiell resistens (AMR), eller i dagligt tal antibiotikaresistens, är en av de viktigaste frågorna för läkemedelsbranschen, enligt Bengt Mattson på Lif.

– Vi har ett antal konkreta förslag på hur Sverige kan växla upp i kampen mot antibiotikaresistens. Ett av de mest centrala är att utnyttja vårt ordförandeskap i EU 2023, säger han i pressmeddelandet.

– Vi måste ha en stadig tillförsel av nya antibiotika som kan ersätta de som blir verkningslösa. Det är en nödvändig förutsättning och ett område där läkemedelsbranschen kan ge sitt viktigaste bidrag. Därför måste möjligheterna att utveckla nya antibiotika förbättras – idag är det i värsta fall en ren förlustaffär för företagen, säger Lifs Amy Havenäng, som har deltagit i arbetet med handlingsplanen.

Pressmeddelande: Lif – de forskande läkemedelsföretagen lanserar en handlingsplan mot antibiotikaresistens