DET NYA ARBETSLIVET

”Arbetslivet börjar första jobbdagen – där börjar också nollvisionen”

Att arbeta för en nollvision är en förutsättning för en hållbar industri och ett hållbart arbetsliv, skriver arbetsmiljöexperten Åsa Dahlfors i en krönika.

Att verka för något annat än en nollvision vore cyniskt. Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt arbete.

Arbetslivet börjar efter färdig skolgång och utbildning med den första dagen på första jobbet. Där skulle man kunna säga att nollvisionen också börjar. Med en introduktion för en god arbetsmiljö. Den är en grundläggande del av att skapa en hållbar och säker arbetsmiljö för alla.

God introduktion på arbetsplatsen är lika viktig för den anställda som för företaget då den främjar en positiv och produktiv arbetsmiljö för alla och underlättar välkomnandet och inkluderingen av den som är ny.

För företaget är introduktionen ett unikt tillfälle att berätta om organisationen, arbetskamraterna och arbetsplatsen och, inte minst, om vilka risker som finns och hur de ska hanteras. Samtidigt är det lika viktigt för den som kommer in som ny på en arbetsplats, inte bara för att lära sig arbetsuppgifterna och olika ansvarsområden på arbetsplatsen, utan även för att förstå företagskulturen, normerna och för att bygga relationer med kollegor.

”Finns några kategorier som inte får glömmas bort.”

Ofta har företagen framtagna rutiner för introduktion av nyanställda. Men det finns några andra kategorier som inte får glömmas bort. Dessa kan likställas med nyanställda som behöver en introduktion, och är de som får nya arbetsuppgifter, de som återvänder till arbetsplatsen efter en längre frånvaro och tillfällig personal.

Likt det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver även introduktionen en bra systematik. Den kan ses i fyra delar och handlar om ett introduktionsgenomförande med planering, handledning, vetskap om detaljerna samt utvärdering.

Det är viktigt att ha en plan, ett program, med anpassade aktiviteter för den som kommer ny till arbetsplatsen. Alla som kommer nya behöver inte alltid lära sig samma saker. Den som introduceras ska få en tydlig bild över sina ansvarsområden, arbetsuppgifter och viktiga kontakter inom organisationen.

”Ofta de små detaljerna som gör den största skillnaden.”

Med fördel kan en handledare eller fadder utses. Handledarens uppgift är att förutom att lära, även att guida, stödja och vara en resurs för att underlätta och bidra till inkludering och trygghet för den nya. För minderåriga är en handledare ett krav enligt lag, vilket understryker vikten av det finns en fysisk person som handleder från första dagen.

Det är ofta de små detaljerna som gör den största skillnaden. Att få veta vad interna förkortningar betyder, lunchrutiner, klädkoder med mera är lika viktigt som att behärska arbetsuppgifterna. Att känna sig bekant med lokalerna och veta var saker och ting finns och fungerar bidrar till att känna sig hemma på arbetsplatsen. Att redan från början ge kunskap om detaljer signalerar att företaget bryr sig om och visar omsorg för den nya.

Sist men inte minst ska introduktionen utvärderas. Har den varit lyckad? Det är avgörande att kontrollera och få återkoppling på om introduktionen fungerat. Genom att få vetskap om större eller mindre lyckanden och brister kan introduktionsprogrammen alltid förbättras och förfinas till nästa gång.

Företag som uppmuntrar och belönar den som tar på sig handledar- eller mentorskapet och som tydligt kommunicerar till nyanställda att målet med den första tiden är lärande, har förstått vikten av en god introduktion. Att den bidrar till nollvision.

Tips! En bra hjälp att få finns på Prevents hemsida. Där finns bra material om introduktion och hur företagen praktiskt kan arbeta med den. Bland annat introduktion inom industrin.

Om krönikören

Åsa Dahlfors är arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna och Svemin.