PRIVATEKONOMI

”Politiker ignorerar idéerna som gav välstånd och innovation”

Adam Smiths tankar ledde till en välståndsexplosion, men ändå har politiker en tendens att glömma bort − eller ignorera − hans insikter, skriver Johan Norberg.

I år skulle den skotske moralfilosofen och nationalekonomiska pionjären Adam Smith ha fyllt 300 år, om den globala livslängden hade ökat 10-falt sedan början av 1700-talet. Det gjorde den förstås inte. Men den har ändå ökat från mindre än 30 år då – kring den nivå den legat sedan tidernas begynnelse – till mer än 70 år i dag, och det är faktiskt inte så lite just Adam Smiths förtjänst.

Om du inte tror det när en marknadsliberal författare påstår det, lyssna i stället på en vänsterpolitiker som Barack Obama: ”Adam Smiths insikt stämmer än i dag: Inget skapar välstånd och innovation som ett system av fri företagsamhet som frigör mäns och kvinnors fulla potential.” Obama fortsatte med att konstatera att det var Smiths idéer som gav oss den industriella revolutionen, informationsåldern och globaliseringen.

”Prissystemet är samhällsekonomins GPS.”

Det är det ena skälet till att Smiths idéer lever än: Han fick ju rätt. I Nationernas välstånd från 1776 (i förkortad utgåva, Timbro 2020) påpekade han att det finns en underliggande ordning i samhället, så länge politiker bara avstår frestelsen att bli det han kallade ”systemmänniskor”, som behandlar människor som schackpjäser, som de flyttar runt på den samhälleliga spelplanen utifrån en central plan.

Om människor bara får utnyttja sin egen kunskap och följa sina egna intressen, under ett system av lag och rätt, kommer de att flytta sig till de platser och sysslor där de gör störst nytta för varandra. Det är inte genom bagarens välvilja som vi förväntar oss vårt dagliga bröd, utan genom bagarens vinstintresse och prisernas förändringar – prissystemet som är samhällsekonomins GPS, som visar hur man ska åka för att komma dit man vill.

Smith var inte först med den ekonomiska liberalismen, men han fördjupade den och formulerade den mer övertygande än andra. När politiker i Europa och Nordamerika under 1800-talet inspirerades av honom, liberaliserade företagsamheten och öppnade marknader fick vi den välståndsexplosion som gör att du och jag inte behöver leva i extrem fattigdom, liksom våra förfäder, med en medellivslängd kring 30 år.

”Man lägger alla ägg i samma subventionerade korg.”

Det andra skälet till att Adam Smith är ständigt aktuell är att politiker så ofta frestas att ignorera samtliga dessa insikter. Det är alltid populärt att tygla vinstintresset – även om den som inte kan få vinst på att producera sånt konsumenter vill ha i stället skaffar det genom att producera sånt de inte vill ha (finansierat med väldiga subventionspaket).

Av motvilja mot prishöjningar inför de priskontroller, vilket är som att fiffla med GPS:en om man tycker att destinationen ligger för långt bort. Det ser roligare ut på kartan, men man hamnar på fel ställe.

Av oro över riskerna med långa leveranskedjor inför de handelshinder, trots att det innebär att man lägger alla ägg i samma subventionerade korg, minskar anpassningsförmågan och gör att ett enskilt problem på ett ställe kan föranleda katastrof.

”Många agerar som om han aldrig funnits.”

Kort sagt, sådana beslutsfattare tror att människor och företag är schackpjäser som de kan placera runt efter eget godtycke, trots att kunskapen om den ständigt föränderliga ekonomin bara existerar utspridd, i miljontals huvuden och vardagar.

Det är farligt att överföra makten över ekonomin från dessa miljoners miljoner och lägga den i händerna på några få makthavare, varnade Smith, men allra farligast, tillade han, är att överföra makten till politiker som är så arroganta och har så dålig självinsikt att de faktiskt tror att de är smartare än alla andra.

Det främsta skälet till att vi bör högtidlighålla Adam Smiths 300-årsjubileum är att så många agerar som om han aldrig funnits.

Om krönikören

Johan Norberg är författare och idéhistoriker. Hans senaste bok är Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg (Volante förlag).