PRIVATEKONOMI

Putin-effekt borta – minskat sug efter kontanter

Person tar ut pengar från bankomat i Halmstad. Arkivbild. Bild: Martina Holmberg / TT

Ekonomi (TT)

Svenska hushåll ratar kontanter i allt större utsträckning. Under andra halvåret 2023 tog varje svensk i snitt ut 425 kronor i kontantautomater per månad – en minskning med 19 procent jämfört med 2022.

Minskningen är anmärkningsvärd hög konstaterar företaget Bankomat AB då minskningen i genomsnitt brukar vara omkring 10 procent årligen.

"Kontanthanteringen har nu hamnat i en negativ och självförstärkande spiral. Vi har länge sett en minskad efterfrågan på kontanter. Det har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller helt upphört med sin service", säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB, i ett pressmeddelande.

Förutom en viss ökning i samband med Rysslands invasion av Ukraina har trenden varit tydlig och Johan Nilsson påpekar att när det blir färre företag som kan ta emot kontanta medel så minskar också efterfrågan att ta ut sedlar från kontantautomaterna.

Dessutom minskar också antalet automater som det går att ta ut pengar från. Vid årsskiftet var det 1 267 stycken i bruk jämfört med 1 405 vid samma period ett år tidigare.

Från politiskt håll har frågan lyfts. Tidigare i år tillsatte regeringen en utredning om möjligheten att betala med kontanter och vilka åtgärder som kan förstärka kontanthanteringen i samhället.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.

Tobias Österberg/TT