PRIVATEKONOMI

Fler dör med skulder hos Kronofogden

Av det totala antalet avlidna personer med skulder var 60 procent av dem 65+. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Antalet personer som dör skuldsatta har ökat under de senaste åren.

De har ofta dragits med skulderna en stor del av sitt liv, enligt Kronofogden.

2021 hade 18 660 avlidna personer skulder hos Kronofogden. Året efter ökade antalet med 8 procent till 20 078 personer. 2023 hade 22 065 avlidna personer en skuld hos Kronofogden, en ökning med runt 10 procent från året innan.

Detta går i linje med att antalet skuldsatta personer som är 65 år och äldre ökar.

– Det är tråkigt. Ingen vill att de ska fortsätta sina liv på det sättet i våra register, säger Mehmet Üye, som är analytiker på Kronofogden.

Skulder riskerar att växa

Äldre skuldsatta har ofta dragits med sina skulder sedan en lång tid tillbaka. Över hälften registrerades hos Kronofogden för första gången för mer än 20 år sedan. I många fall växer skuldberget med åren i och med räntor.

– Det behöver samtidigt inte innebära att skulden är 20 år gammal. De kan ha betalat av sina skulder men sedan fått nya, säger Mehmet Üye.

Att skuldsatta dödsbon ökar hänger ihop med den generella trenden i samhället. Antalet skuldsatta svenskar har ökat med nästan 7 procent jämfört med 2021. Ungas ökade skuldsättning kopplas ofta till konsumtionslån, särskilt bland unga kvinnor.

Mindre marginaler

Mehmet Üye säger att det är det svårt att peka ut en specifik anledning till att fler äldre personer är skuldsatta i dag. Den vanligaste skuldtypen bland äldre är däremot enskilda lån, det vill säga skulder till personer eller företag, enligt Kronofogdens statistik.

– Samtidigt har äldre ofta mindre marginaler i och med pensionen och får större svårigheter att betala av sina skulder, säger Mehmet Üye.

Under de senaste tre åren har antalet skuldsatta personer som är 65 år och äldre ökat från 49 912 till 55 906, motsvarande 12 procent.

Andelen dödsbon respektive skuldsatta personer som är 65 år eller äldre av det totala antalet skuldsatta har däremot legat på liknande nivåer sedan 2021, 5 respektive 13 procent.

Beata Wallsten/TT