DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Elektrifieringen och digitaliseringen kan inte vänta”

Jens Hedström, chef region och marknad Svenskt Näringsliv.

En politik som värnar våra små företag och skapar världens bästa företagsklimat gör oss alla rikare. Det skriver Jens Hedström.

Det är mer som förenar än skiljer oss åt. Runtom i Sverige, i städer såväl som på landsbygden, är näringslivets utmaningar desamma. Som ansvarig för region och marknad på Svenskt Näringsliv har jag förmånen att träffa företag i hela landet. De berättar alla samma historia.

För det första: kompetensförsörjningen. Hitachi Energi i Ludvika, med nära 4000 anställda, har samma utmaningar som Sandvik Coromant, med 1200 anställda, i Gimo. Båda dessa företag tar stort eget ansvar för sin kompetensförsörjning. Det är helt nödvändigt. Hitachi Energi engagerar sig i allt från traineeprogram till samverkansavtal med universitet. De har ett eget gymnasium och interna företagsskolor. Sandvik Coromant driver en egen gymnasieskola, och har ett samarbete med universitetet.

Det är inga politiska rekommendationer eller regleringar som gör skillnad, utan ren och skär gammal hederlig företagaranda.

Maserfrakt, med 450 anställda, tvingas anlita professionella rekryterare för att hitta nya medarbetare. Företagen löser det, men kompetensförsörjningen kostar mycket – i energi, tid och pengar.

I hela Sverige råder brist på kompetenta medarbetare. Samtidigt lever många i dag i utanförskap. De behöver komma in i värmen, till jobb och egen försörjning. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi därutöver arbetskraftsinvandring till en lång rad branscher, det vittnar företagen om.

Överallt i Sverige slås jag av det entreprenörskap och den innovationslust hos företagen som driver den gröna omställningen. Det är inga politiska rekommendationer eller regleringar som gör skillnad, utan ren och skär gammal hederlig företagaranda. När politikerna började prata omställning var företagen redan en bra bit på väg.

Det sker spännande saker i precis varje hörn av vårt land. NKT i Karlskrona producerar elnätskablar som förbinder länder och elsystem på land och till havs. Nords International i Molkom har funnits i drygt 100 år och specialiserar sig på rördelar i rostfritt stål. De har blivit ledande i norra Europa. I Vislanda tillverkar Wica Cold kyl- och frysdiskar för livsmedelsbutiker. De jobbar med hållbarhet och har egen solcellsproduktion kombinerat med vätgas.

Löfbergs Lila, exporterar numera kaffe från Karlstad till en rad länder, och jobbar hållbart i femte generationen. Volvo i Braås går nu i bräschen för den gröna omställningen, och utvecklar system för att driva tunga fordon med vätgas och el.

Elektrifieringen och digitaliseringen kan inte vänta. Nu krävs handlingskraft från landets kommun- såväl som rikspolitiker. Kompetensförsörjning och energiförsörjning är förutsättningar för att företagen ska kunna fortsätta lösa våra främsta samhällsutmaningar.

Sverige är ett ingenjörsland med innovationskraft som möter framtidens utmaningar med världsklass. Dagens storföretag var en gång små, och morgondagens jättar är dagens startups och småföretag. En politik som värnar våra små företag och skapar världens bästa företagsklimat gör oss alla rikare.

Alla företag jag möter berättar samma historia. Vi måste trygga vår energiförsörjning. Och vi måste få en bättre kompetensförsörjning. Om politiken skapar förutsättningarna, så löser företagen framtidens utmaningar.

Om krönikören

Jens Hedström, chef region och marknad på Svenskt Näringsliv.