EU:S FRAMTID

”Svenskar ser den enorma nytta som EU och frihandel ger”

Sju av tio svenskar är för det svenska EU-medlemskapet. Men EU bör hålla sig till det som EU gör bäst: fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital, enligt en opinionsundersökning. ”Vi ser den enorma nyttan som EU och frihandel ger oss”, skriver René Bongard.

Sju av tio svenskar är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Endast 17 procent är emot. SOM-Institutets senaste mätning, som genomfördes hösten 2022, visar att EU-medlemskapet i dag är en självklarhet för en stor majoritet svenskar.

Sedan 1992, då SOM-institutet började mäta den svenska EU-opinionen, har stödet för medlemskapet ökat från 31 till 68 procent. Det kan bara tolkas som att vi nu har vant oss vid EU. Unionen har blivit en självklar del av vår vardag. Vi tycker ofta sämre om det vi inte känner till medan kunskap och erfarenhet ger ofta en mer positiv uppfattning. När vi nu i snart 30 år hunnit göra EU till en del av vår vardag och då uppskattar vi medlemskapet mer.

Allra störst är stödet för EU bland ungdomar (16-29 år), som ju de facto aldrig har upplevt något annat än att Sverige är ett EU-land.

Sorterat på partipolitiska preferenser är L-, C- och MP-väljare de varmaste EU-vännerna, men även bland Moderaternas och Socialdemokraternas väljare är en stor majoritet positiva till medlemskapet. Också Vänsterpartiets väljare har över tid börjat gilla EU medan SD-väljarna skiljer ut sig från övriga partier och är mindre positiva till EU än övriga väljargrupper.

När vi nu i snart 30 år hunnit göra EU till en del av vår vardag och då uppskattar vi medlemskapet mer.

Sammantaget är det bara 13 procent som tycker att Sverige bör lämna unionen. Det är en tydlig minskning sedan 2006, när SOM-institutet ställde samma fråga och hela 27 procent av de svarande tyckte att en ”Swexit” var en bra idé. Bland de mest EU-negativa, SD-väljarna, är det bara 42 procent som tycker att ett utträde är bra.

Eurobarometern, en opinionsmätning som genomförs i samtliga EU-länder, visar att svenska folket är bland de mest EU-positiva. Bara fyra länder har mer positiva invånare, som har en än ljusare bild av EU:s framtid: Irland, Danmark, Polen och Litauen.

Svenskt Näringsliv mäter kontinuerligt opinionen inom för näringslivet relevanta frågor, bland annat EU och frihandel. Svenskt Näringslivs opinionsmätning bekräftar att det finns ett brett, starkt och tilltagande stöd bland allmänheten för det svenska EU-medlemskapet. Andelen som anser att EU-samarbetet bör utvecklas och fördjupas ytterligare ökar stadigt över tid, bland samtliga partiers väljare.

För svenska företag, som genom EU fått tullfri tillgång till en marknad med nära en halv miljard människor, är medlemskapet naturligtvis av en oerhörd betydelse.

Vår mätning visar att fredssamarbetet är den viktigaste frågan. Här ser vi en förändring, där miljö- och klimatsamarbetet toppade fram till den ryska invasionen av Ukraina. På tredje plats rankas fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital.

Den inre marknaden och den fria rörligheten är kärnan i EU-samarbetet. För svenska företag, som genom EU fått tullfri tillgång till en marknad med nära en halv miljard människor, är medlemskapet naturligtvis av en oerhörd betydelse.

Därutöver har EU ingått handelsavtal med ungefär 70 länder utanför unionen, vilket underlättar för svenska företag att få in sina varor och tjänster på avtalspartens marknad. Att svenska folket, som med stor majoritet (86 procent, högst bland alla EU-länder) anser att internationell handel gynnar dem, är positiva till den fria rörligheten är därför inte särskilt förvånande.

När svenska folket får bestämma håller sig EU till det som EU gör bäst: fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital.

Men att svenska folket är varma EU-vänner innebär inte att man tycker att allt med EU är positivt, på samma sätt som man naturligtvis inte är positiv till alla politiska beslut i den egna kommunen, eller i riksdagen. Exempelvis tycker bara 29 procent, enligt SOM-institutet att det vore bra att ”omfördela mer pengar från rika till fattiga EU-länder” är ett bra förslag. Svenskar vurmar inte heller för att ge EU beskattningsrätt – endast fem procent tycker att det är ett bra förslag.

När svenska folket får bestämma håller sig EU till det som EU gör bäst: fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Vi ser den enorma nyttan som EU och frihandel ger oss.

Om krönikören

René Bongard är chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv.