DET NYA ARBETSLIVET

”Hybrida arbetssätt är här för att stanna”

I en värld av kompetensbrist inom it och teknik är distansarbete en fantastisk möjlighet. Men även för större grupper är en kombination av på plats- och distansjobb fortsatt att räkna med. Det spår Charlotta Stern.

När distansarbetets vara eller icke vara nu diskuteras är det ibland svart eller vitt. Men det är inte så enkelt som att vara för eller emot. Mot slutet av pandemins restriktioner publicerade kollegor och jag ”12 punkter om distansarbete”. Syftet var att bistå företag med forskning och analys i frågor som arbetsgivare kan behöva ta ställning till för goda beslut. Här berörs alltifrån cybersäkerhet till arbetsmiljölagstiftning och ledarförmågor.

Geografiskt överlapp är inte längre en nödvändighet för samarbete.

Utvecklingen mot mer flexibilitet vad gäller plats för arbetets utförande är här för att stanna. Det innebär inte att företag ska inta en fatalistisk inställning och helt låta medarbetare eller fackförbund styra över frågan. Distansarbete är ett förtroende och en förmån, och företag gör rätt i att bejaka arbetsgivarprincipens rätt att leda och fördela arbetet. Den rätten inkluderar platsen för arbetets utförande. Att betrakta distansarbete som en förmån och inte som en rättighet, ger rätt perspektiv och motiveras av att varje företag formulerar personalplanering utifrån vad som är bäst för att uppnå verksamhetens mål.

Samtidigt ansluter jag mig inte till de som menar att distansarbete bör förbli ett pandemi-undantag och att det normala är 9-5 på kontoret. Det är oförenligt med utvecklingen och sannolikt kontraproduktivt. Vi har appar som möjliggör direkt interaktion mellan kollegor. Vi har vant oss vid digitala möten. Bra projektplattformar ger god överblick av ett teams uppgifter och vem som utför vad. Geografiskt överlapp är inte längre en nödvändighet för samarbete. Många arbetsuppgifter som kräver samarbete kommer att gå utmärkt att lösa oavsett var teamens medlemmar befinner sig.

Frihet är svår att ta tillbaka, särskilt för medarbetare som inte uppfattar att distansarbete hindrar en god arbetsinsats.

I en värld präglad av kompetensbrist inom områden som teknik och it är detta en fantastisk möjlighet. Lägg därtill plattformsföretag som agerar mellanhand så kan företag i dag anställa internationellt genom Employer of Record-lösningar (EOR). Enligt en rapport från Deel Sweden sticker Sverige ut som det land där anställningstakten ökar mest. Enligt en annan studie från Remote rapporterar 44 procent av företagen att de ökat antalet anställda utomlands. Tekniska lösningar som matchar kompetensbehov globalt är inte längre en utopi. Bland implikationerna av detta finns att en mjukvaruingenjör i Brasilien inte behöver flytta utomlands för att få tillgång till ett jobb, och att hon kan tjäna närmare 30 procent mer än sin brasilianska kollega.

Flexibiliteten fungerar inte för alla arbeten och här finns ett möjligt dilemma. Men en del av de yrken som i dag kräver lokalt deltagande – som utbildning, vård och handel – kommer fortsätta att digitaliseras. Därmed ökar andelen uppgifter som blir distanskompatibla. Distansarbetets vara eller icke vara är på så vis en fråga som främst berör tjänstemän, låt oss inte glömma bort det.

Vi behöver sociala sammanhang, få trivs utan någon slags social kontakt utanför hemmet.

Plattformarna möjliggör också för mindre företag att jobba internationellt genom att minska kostnaderna för kunskapsuppbyggnad, etablering och rekrytering på annan ort. Arbetets geografiska bundenhet till företaget håller på allvar på att luckras upp. Frihet är svår att ta tillbaka, särskilt för medarbetare som inte uppfattar att distansarbete hindrar en god arbetsinsats. Samtidigt är medarbetare, kunder, konsumenter och klienter – människor – sociala djur. Vi behöver sociala sammanhang, få trivs utan någon slags social kontakt utanför hemmet. Och i den mån företagens produktivitet påverkas av medarbetarnas känsla av tillhörighet kommer det inte vara utan utmaningar att helt ge upp det lokala. Det är sannolikt hybriden som är här för att stanna.

Om krönikören

Charlotta Stern är vd på Ratio och professor i sociologi med inriktning organisation och arbetsmarknad.