DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Rapport: Friskolor populära i utsatta områdena

A fun climbing wall at a kids playground Bild: Johny Kristensen

Föräldrar i särskilt utsatta områden uppskattar det fria skolvalet, framgår av en ny undersökning.

Resultaten av undersökningen, som Demoskop gjort på uppdrag av Almega, visar att det är vanligare i de särskilt utsatta områdena än bland befolkningen i allmänhet att barnen går i en friskola. 19 procent av de svarande anger att deras barn går i en friskola, jämfört med 15 procent på riksnivå.

– Med tanke på hur många som har åsikter om hur friskolesystemet fungerar i utsatta områden är det märkligt att ingen frågat de som faktiskt bor där. Vi har därför valt att fråga dem som verkligen berörs, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, i ett uttalande.

Friskolor populära i de särskilt utsatta områdena