CORONARESTRIKTIONERNA

Kan krävas vaccinationsbevis i kollektivtrafiken

Bild: Claudio Bresciani / TT

Bussbranschen ser positivt på regeringens förslag att införa vaccinationsbevis för långväga kollektivresor.

I ett nypublicerat PM föreslår regeringskansliet att trafikföretagen själva ska få avgöra vilka smittskyddsåtgärder de använder vid långa kollektivresor. Utöver vaccinationsbevis kan de även minska antalet passagerare.

Anna Grönlund tycker det är bra att smittskyddsåtgärderna är mer allmänt hållna än i fjol.

- Vaccinationsbevisen kan för de företag som önskar vara ett bra verktyg för att öka tryggheten för resenärerna. Det är också positivt att det är upp till varje företag att själv besluta om man vill nyttja möjligheten då förutsättningarna ser olika ut, säger hon.

Transportföretagen (pressmeddelande): Bussbranschen positiv till förslag om covidpass i långväga busstrafik