DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Säpo höjer terrorhotnivån

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen höjde på torsdagen Sveriges terrorhotnivå. Bild: Henrik Montgomery/TT

Terror (TT)

Säpo höjer terrorhotnivån från 3 till 4 på den femgradiga skalan. Koranbränningarna har försämrat säkerhetsläget.

Men beslutet grundar sig inte på en enskild händelse, säger Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen.

– Uppmaningen till allmänheten är att fortsätta leva livet som vanligt.

– Jag har i dag fattat beslut att höja terrorhotnivån från ett förhöjt till ett högt hot, vi går från en trea till en fyra på den femgradiga skalan, säger Charlotte von Essen på en presskonferens.

Det har under året skett en successiv försämring av hotbilden mot Sverige, fortsätter Säpochefen. Sverige har gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål.

Koranbränningarna har försämrat säkerhetsläget men även LVU-kampanjen, där svensk socialtjänst under en längre tid anklagats för att omhänderta muslimska barn, har bidragit, enligt von Essen.

– Beslutet att höja terrorhotnivån är inte föranledd av en enskild händelse, och det vill jag understryka.

Försämrad bild

Senast nivån låg på en fyra var under några månader 2015 och 2016, kort efter terrordåden i Paris i november 2015. Då uppmanade terrorgruppen IS till dåd i Europa, samtidigt som Sverige tog emot ovanligt många flyktingar under 2015.

Under helgen uppmanade al-Qaida till terrorattacker i Sverige. I söndags kom även nya brittiska reserekommendationer där det beskrivs som "mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige".

Ahn-Za Hagström, chef för nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), säger att koranbränningarna den senaste tiden har försämrat säkerhetsläget och gjort Sverige till en mer utpekad måltavla för våldsbejakande islamistisk extremism.

– Den senaste tiden av kränkningar av religiösa skrifter har bidragit till bilden av Sverige som ett muslimfientligt land.

Sverige som land pekas mycket tydligare ut i uppmaningar och propaganda.

– Det kan inspirera och motivera aktörer, både enskilda individer och globala terrororganisationer, att utföra våldsdåd som kan utgöra terrorism, säger hon.

Uppmaning i helgen

Säkerhetspolisen hanterar i sitt underrättelseflöde fortlöpande uppgifter och information om attentatshot som riktas mot Sverige och svenska intressen.

– Attentatshoten ökade ganska kraftigt i början av året efter händelsen i Stockholm där man förstörde en religiös skrift genom att bränna den, säger Susanna Trehörning, biträdande chef för Säpos kontraterrorism.

Allmänheten uppmanas att vara vaksam när det gäller bland annat desinformation.

– Uppmaningen till allmänheten är att fortsätta leva livet som vanligt men vara uppmärksam på vad myndigheterna lämnar för information.

Charlotte von Essen uppskattar att höjningen av terrorhotnivån kan komma att ligga kvar ungefär sex till tolv månader.

– Mitt budskap är höjningen sker för att medvetandegöra att det hot vi ser kommer att bestå under en längre tid och att samhället måste skapa uthållighet för att möta det.

Även Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala, skriver myndigheten på sin hemsida.

Var observant på förändringar i normalbilden

Johan Sjöberg, ansvarig säkerhets-och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv, menar att det föreligger ett generellt försämrat omvärldsläge sedan en längre tid.

– Den uppdaterade hotnivån från Säkerhetspolisen ses långsiktigt under en period av sex månader till ett år. Svenska företag bör iaktta vaksamhet och se över sitt säkerhetsskydd, sin cybersäkerhet och inte minst följa myndigheters råd och rekommendationer inkluderande reserekommendationer. Var observant på förändringar i normalbilden, säger han i en kommentar.

En riskanalys och säkerhetsplan bör vara gjord för att upprätthålla god säkerhet vid planerade events.

– Svenskt Näringsliv har sedan tidigare rekommenderat företag att se över sitt säkerhetsskydd och i sin kontinuitetsplanering ta höjd för en fortsatt ökning av otillbörliga försök till påverkan, desinformationskampanjer, cyberattacker och industrispionage. Dessa rekommendationer ligger fortsatt kvar, säger Johan Sjöberg.

Susanna Trehörning, biträdande chef för Säpos kontraterrorism, säkerhetspolischef Charlotte von Essen och Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NTC), vid pressträffen hos Säkerhetspolisen där det meddelades att Sveriges terrorhotnivå höjs. Bild: Henrik Montgomery/TT
November 2010–augusti 2023. Bild: Johan Hallnäs

Fakta

Hotnivån består av fem steg:

1. Inget identifierat hot

2. Begränsat hot

3. Förhöjt hot

4. Högt hot

5. Mycket högt hot

I dag ligger terrorhotnivån på en fyra på den femgradiga skalan.

Källa: Säpo

Fakta

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands.

NCT är en permanent arbetsgrupp med personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samt Säkerhetspolisen (Säpo).

Bedömningen baseras bland annat på underrättelser och annan information om aktörers avsikt och förmåga att genomföra attentat. Även omständigheter som finansiering, rekrytering och radikalisering vägs in.

Beslut om vilken terrorhotnivån Sverige ska ha tas av Säkerhetspolisens chef, vilket för närvarande är Charlotte von Essen,

Källa: Krisinformation.se, Säpo