ENERGIPOLITIK

Grönt ljus för ny vindkraft till havs

STOCKHOLM 20230516Statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under pressträff om ny vindkraft till havs.Foto: Marko Säävälä / TT / kod 12070 Bild: Marko Säävälä/TT

Politik (TT)

Regeringen ger grönt ljus till de planerade havsbaserade vindkraftsparkerna Kattegatt syd och Galatea-Galene utanför Hallands kust. ”Att regeringen godkänner havsbaserade vindkraftsprojekt är mycket angeläget och helt rätt väg att gå”, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

– Regeringen konstaterar nu uttryckligen och erkänner att det finns målkonflikter i nästan all politik, inte sällan mellan klimat och miljö, säger statsminister Ulf Kristersson.

Han säger att regeringens beslut har varit en svår avvägning.

– Lokala miljöintressen kan ibland behöva stå tillbaka för långsiktiga klimatintressen, det gäller inte minst energiproduktion.

– Vi driver nu upp tempot i beslutsfattandet.

Parkerna har väntat ett par år på tillstånd. Sammanlagt handlar det om ett hundratal vindkraftverk som kan tillföra över tio terawattimmar fullt utbyggda.

– De här två parkerna motsvarar ungefär eltillförseln från ett normalstort kärnkraftverk, säger Kristersson.

Kattegatt syd är planerat att uppföras av Vattenfall och Galatea-Galene står bolaget OX2 för. Länsstyrelsen har sagt ja till parkerna men beslutet har överklagats till domstol av såväl de uppförande bolagen som miljöorganisationer.

– Nu blir det ändring på saker och ting, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Vindkraftsbolagen ska samråda med Försvarsmakten om vindkraftverkens höjd och antal.

Parkerna ligger i närheten till Ringhals och därför skulle anslutning till stamnätet underlättas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

– Vi ser en stor potential för den havsbaserade vindkraften och för dess förmåga att öka Sveriges elproduktion de kommande åren, säger hon.

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, välkomnar beslutet.

– Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Att regeringen godkänner havsbaserade vindkraftsprojekt är mycket angeläget och helt rätt väg att gå. Nu måste regeringen också kraftigt korta ledtiderna generellt i tillståndsprocesserna samt öka förmågan att bygga ut kraftöverföring, säger han i en kommentar.

Niklas Svahn/TT

Maria Davidsson/TT

Fakta

Kattegatt Syd. Ja, från länsstyrelsen. Plats: väster om Falkenberg. Bolag: Vattenfall. Elproduktion: 5 TWh.

Galatea-Galene. Ja, från länsstyrelsen. Plats: väster om Varberg och Falkenberg. Bolag: OX2. Elproduktion: 6-7 TWh.