DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Natoskrällen vände upp och ned på Sverigebilden

Sveriges Natoansökan har haft stor påverkan på bilden av Sverige utomlands, enligt Svenska institutet. Här Statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg efter ett möte med samtliga svenska partiledare som är för ett Nato-medlemskap. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Världen (TT)

Den svenska Natoansökan var den enskilt största händelsen som påverkade Sverigebilden utomlands under 2022, visar Svenska institutets årsrapport.

Även gängkriminalitet och koranbränningar gav eko i omvärlden.

Sverige har under lång tid varit känt som ett neutralt och alliansfritt land i omvärlden. Beslutet att ansöka till försvarsalliansen Nato har därför haft stor påverkan på bilden av Sverige, enligt Svenska institutets (SI) generaldirektör Madeleine Sjöstedt.

– Det har varit en stor diskussion i internationella medier och även i sociala medier om Sverige fortfarande är ett alliansfritt land. Det slutade vi väl i princip att vara under förra året. Det är en stor förändring som vi har noterat, säger Sjöstedt.

Föga förvånande har inställningen varit mest positiv till Sveriges ansökan i länder som redan är medlemmar i Nato eller på andra sätt samarbetar med försvarsalliansen, och minst positiv i Ryssland och Kina som genom sin rivalitet till USA och väst har en spänd relation till Nato. Samtidigt har stora delar av världen mottagit beskedet med en axelryckning.

Tyskland mest positivt

– Många länder är helt neutrala till detta, jag tror till exempel inte att de afrikanska ländernas befolkningar bryr sig särskilt mycket, men i framför allt Ryssland och Kina har man sett med större skepsis på Sveriges ansökan, säger Sjöstedt.

Tyskarna är bland de mest positiva till Sveriges Natoansökan. Svenska institutet har ännu ingen förklaring till varför, men tror att det kan hänga ihop med den väldigt positiva Sverigebild som finns sedan tidigare i Tyskland.

– I undersökningen Nation brands index är vi det populäraste landet i Tyskland, vi har väldigt högt anseende där. Det handlar om allt från barnlitteratur till handelsfrågor som har knutit Sverige och Tyskland nära varandra genom tiderna, säger Sjöstedt.

"Trovärdig partner"

Sverige har generellt ett gott anseende utomlands, med uppfattningar om att Sverige är demokratiskt, modernt, innovativt och bidrar internationellt, enligt SI. Sverigebilden har dock fått sig en törn i framför allt muslimska länder till följd av högerextremisten Rasmus Paludans koranbränningar och påskupploppen, men också på grund av den fortfarande pågående desinformationskampanjen på sociala medier om att svensk socialtjänst på felaktiga grunder tvångsomhändertar barn från muslimska familjer.

Även den utbredda gängkriminaliteten i Sverige under 2022 gav rubriker i omvärlden.

– Vi ser att framför allt länder i vår närhet följer det här ganska noga. Vi vet ännu inte vad det kan få för konsekvenser, men det kan till exempel påverka bilden av Sverige som en trovärdig partner i internationella samarbeten om bekämpning av kriminalitet, säger Sjöstedt.

Erik Widmark/TT

Fakta

Svenska institutet (SI) undersöker bilden av Sverige utomlands genom att följa medierapportering om Sverige och genom olika undersökningar och index som exempelvis den årliga undersökningen Nation brands index (NBI) som tillfrågar personer i 20 länder.

Länderna som får bäst rankning i NBI:s undersökning:

1. Tyskland

2. Japan

3. Kanada

4. Italien

5. Frankrike

6. Storbritannien

7. Schweiz

8. USA

9. Sverige

10. Australien

Källa: SI