DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Turkiet: Inga konkreta framsteg

Sveriges utrikesminister Tobias Billström tillsammans med sin turkiske kollega Mevlüt Cavusoglu efter deras möte i Ankara på torsdagen. Bild: Ali Unal/AP

Säkerhetspolitik (TT)

Turkiet fortsätter att blockera den svenska Nato-ansökan. Den turkiske utrikesministern framhåller efter ett möte med utrikesminister Tobias Billström (M) att inga konkreta framsteg nåtts, och upprepar krav på svenska utlämningar.

Sveriges och Turkiets respektive utrikesministrar möttes på torsdagen i Ankara.

Mötet har beskrivits som en "kontrollstation" i den process där Turkiet så småningom förväntas godkänna Sveriges Natoansökan. Syftet är att stämma av hur det går att genomföra villkoren i det trilaterala avtalet.

Tobias Billström underströk på en gemensam pressträff efter mötet att Sverige går Turkiet till mötes.

– Mitt budskap är tydligt – Sverige håller sina löften. Vi tar överenskommelsen på allvar, säger Billström.

Kritiserar terrorarbetet

Hans turkiske motpart Mevlüt Cavusoglu uppgav dock att det inte är tillräckligt.

– Det finns ingen konkret utveckling när det gäller utlämning av terroristrelaterade brottslingar och frysta terroristtillgångar, säger Cavusoglu enligt den statliga turkiska nyhetsbyrån.

Turkiet har vid upprepade tillfällen krävt att Sverige genomför utlämningar för att få Nato-ansökan godkänd. SR Ekot rapporterar att det rör sig om totalt 42 personer som i turkiska medier pekats ut som terrorister.

Så sent som i måndags nekade Högsta domstolen Turkiets begäran om utlämning av exiljournalisten Bülent Kenes – ett av flera krav som landet ställt för att godkänna den svenska Natoansökan. Cavusoglu har kallat detta för en "mycket negativ" utveckling.

Enligt Cavusoglu fortsätter Sverige också att vara ett "centrum" för medlemmar av Gülenrörelsen. Rörelsen är uppkallad efter predikanten Fethullah Gülen, som president Erdogan anklagar för att ligga bakom kuppförsöket på sommaren 2016.

Ny terrorlag

Tobias Billström uppgav att kampen mot terrorism varit mötets huvudfokus.

Han framhöll att Sverige vidtagit åtgärder "på varje paragraf" i trepartsavtalet, och kommer att fortsätta på den vägen.

– Sverige har stärkt sitt legala samarbete med Turkiet angående misstänkta terrorister, våra justitiedepartement pratar mer, våra myndigheten utbyter mer information och våra väpnade styrkor har ökad kontakt.

Billström underströk också att nya lagar som gör det brottsligt att stödja eller främja terrorism är på gång.

– PKK är inget stort hot mot Sverige, men ett stort hot mot Turkiet och det tar vi på stort allvar, säger han.

Det är Billströms första visit i Ankara. Han ska under resan även besöka det turkiska parlamentet.

Turkiet och Ungern är de enda Natoländer som ännu inte har ratificerat den svenska respektive finska ansökan. Medan Ungern har sagt sig vara redo att säga ja tidigt nästa år har Turkiet inte givit några sådana utfästelser.

Anja Haglund/TT

Fakta

Sverige och Finland slöt i somras ett avtal (memorandum) med Turkiet med en rad punkter som måste uppfyllas för att Turkiet ska ge grönt ljus för ländernas Natoansökningar.

Avtalet undertecknades den 28 juni i Madrid. Samtidigt släppte Turkiet sitt veto mot Sveriges och Finlands Natomedlemskap.

Som blivande Natoländer förbinder sig Sverige och Finland att stödja Turkiet vad gäller hot mot landets nationella säkerhet.

Sverige och Finland ska inte ge stöd till kurdiska YPG/PYD eller Gülen-rörelsen, och ska även otvetydigt fördöma alla terroristorganisationer som utför attacker mot Turkiet.

Sverige och Finland ska även behandla pågående och ouppklarade utlämningskrav av personer som Turkiet klassar som terrormisstänkta "snabbt och noggrant".

Länderna konstaterar också i avtalet att det inte ska finnas några vapenembargon dem emellan.