REGERINGSBILDNINGEN

Almega: Så förändras näringslivets spelregler med en ny regering

Fredrik Östbom

Tidöavtalet bjuder på både bra och mindre bra förslag för tjänstesektorn. Det skriver Almega i ett pressmeddelande.

Almega har granskat Tidöavtalets sex politikområden utifrån ett tjänsteföretagarperspektiv. Inte oväntat menar organisationen att det finns både bra och dåliga förslag i den nya regeringsöverenskommelsen.

– Vilja att sänka skatten på arbete och införa ett bidragstak visar att regeringen prioriterar arbetslinjen, vilket är mycket positivt. Det är också bra att de vill förbättra villkoren för företag genom att se över 3:12-reglerna och minska de administrativa kostnaderna. Detta kommer gynna såväl tillväxt som sysselsättning, säger Fredrik Östbom, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Almega, i ett pressmeddelande från Almega.

De mindre bra förslagen handlar, enligt Almega, om försämrade villkor för de företag som är beroende av arbetskraftsinvandrare.

– Arbetskraftsinvandrare bidrar med helt nödvändig kompetens till många svenska företag, inte minst inom tjänstesektorn. När kompetensen inte finns i Sverige måste den sökas någon annanstans. Det är tråkigt att den nya regeringen inte inser detta, säger Fredrik Östbom.

Han menar också att förslag kring friskolorna är mindre lyckade.

– Friskolor gör inga övervinster och att då nämna vinstregleringar i skolan i detta sammanhang är bara onödigt. Inte minst eftersom det misstänkliggör en mängd seriösa välfärdsföretagare, säger Fredrik Östbom.

Pressmeddelande: Ris och ros till den nya regeringen