REGERINGSBILDNINGEN

Ledare: Han är näringslivets viktigaste minister

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) Bild: Henrik Montgomery/TT

”En starkare rättsstat är det effektivaste verktyget för ett friare företagande”, skriver PM Nilsson på DI Ledare. Han konstaterar att jusitieminister Gunnar Stömmer (M) är näringlivets viktigaste minister.

”Ebba Busch och hennes superportfölj i all ära - Strömmer är även näringslivets viktigaste minister. Om han inte lyckas trycka tillbaka den systemhotande brottsligheten kommer det innebära ett allt sämre näringslivsklimat, allt fler bostadsområden där man inte kan bedriva näringsverksamhet och allt fler företag som är en integrerad del av organiserad brottslighet”, skriver PM Nilsson.

Han menar att den kriminaliteten en systematisk motkraft och att den tystnadskultur om brottslighetens inverkan som han tycker har funnits i näringslivskretsar måste brytas.

”En starkare rättsstat är det effektivaste verktyget mot socialt negativ segregation men också för ett friare företagande. Om brottsligheten vinner slaget om gatan, torget eller kvarteret har hederliga företagare ingen chans”, skriver PM Nilsson.

DI Ledare: Näringslivets viktigaste minister är Gunnar Strömmer