VALET 2022

Andreas Norlén omvald

STOCKHOLM 20220926Andreas Norlén (M) under uppropet av riksdagsledamöterna i riksdagen.Jonas Ekströmer / TT / kod 10030 Bild: Jonas Ekströmer/TT

Moderaten Andreas Norlén har valts som riksdagens talman. Sverigedemokraten Julia Kronlid ser ut att bli andra vice talman.

En enhällig riksdag har valt den nu sittande talmannen Andreas Norlén till ny talman. Beslutet följdes av stora applåder i riksdagen.

Högerpartierna nominerade Norlén på nytt – vilket partier över hela skalan uttryckt sig positiva till.

– Vi välkomnar att Andreas Norlén nominerats som talman, säger Magdalena Andersson (S).

SD:s gruppledare Henrik Vinge framhöll att Norlén visat engagemang, kunnande och integritet. I de personliga kontakterna har Norlén varit vänlig, hjälpsam och rättvis, säger Vinge.

– Man lagar inte det som fungerar, och i synnerhet inte det som fungerar väl.

"Brett respekterad"

Annie Lööf underströk att Centerpartiet har stort förtroende för Norlén som talman.

Liberalernas Mats Persson betonade Norléns enande förmåga, och KD:s Camilla Brodin framhöll honom som kunnig och brett respekterad.

– Han åtnjuter ett stort förtroende både i riksdagen och utanför riksdagen.

Även Vänsterpartiet uttryckte sitt stöd för Norlén som utfört ett "fantastiskt arbete".

Kronlid omdiskuterad

Socialdemokraten Kenneth G Forslund ser ut att bli vice talman, sedan M, KD, L och SD meddelat att de lägger ner sina röster vad gäller posterna som förste vice och tredje vice talman.

Sverigedemokraten Julia Kronlid har nominerats till andra vice talman gemensamt av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Miljöpartiet lade fram den ekonomiskpolitiska talespersonen Janine Alm Ericson som motkandidat till sverigedemokraten, men eftersom både Socialdemokraterna och Centerpartiet före omröstningen meddelade att de skulle rösta blankt i valet om andra vice talman lyckades inte den manövern.

MP beskriver Kronlid som en abortmotståndare, vilket Kronlid förnekar i en intervju med Aftonbladet. SD-ledamoten har även fått kritik för att i en intervju 2014 ha sagt att hon inte tror på evolutionsteorin och på att människan härstammar från apan. Kronlids svar nu är att hon inte driver frågan över huvud taget.

Näst högsta ämbetet

Talmanspresidiet består av en talman och tre vice talmän.

Talmannens roll är framför allt att leda debatter och omröstningar i riksdagens kammare, samt att leda arbetet med att hitta en ny statsminister efter val. I rollen ingår också att representera Sverige i olika sammanhang. Ämbetet är rikets näst högsta efter kungen och det högst valda ämbetet i Sverige.

Posten som tredje vice talman är mer oviss. Vänsterpartiet nominerar i egenskap av fjärde största parti Lotta Johnsson Fornarve (V) till posten, men även Centerpartiet har lagt fram en kandidat i form av Kerstin Lundgren.

V och C fick lika många mandat i riksdagen, men V blev marginellt större än C i valet.

Riksdagens talman håller pressträff 11:45 efter talmansvalet. Vid pressträffen kommer talmannen att ge besked om nästa steg i arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister.