FRAMTIDENS TRANSPORTER

Regeringen vill tillåta längre lastbilar

Lastbilarna ska få bli längre, tycker regeringen. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg/TT

Trafik (TT)

Lastbilar så långa som 34,5 meter bör tillåtas på vissa utpekade vägar, föreslår regeringen. I dag är maxlängden 25,25 meter.

De långa lastbilsekipagen ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Ett nytt vägmärke ska också införas.

Regeringen kommer att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Därefter kan regeringen fatta beslut om de aviserade förordningsändringarna.

Förslaget välkomnas av Transportföretagen, som ser möjligheten till stärkt konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan om förslaget införs på tillräckligt många vägar.

"Med längre lastbilar förbättrar vi produktiviteten, trafiksäkerheten och miljön, i ett svep. Det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods", säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Åtgärden kan minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4–6 procent, enligt Trafikverkets beräkningar.